Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

I Ogólnopolska Studencko–Doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki

Odbędzie się ona w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

ECONFTOUR- I Ogólnopolska Studencko–Doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki to przedsięwzięcie realizowane przez Koła Naukowe Turystyki działające przy następujących uczelniach: Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

Odbędzie się ona w dniach 5-6 kwietnia 2017r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Celem pierwszej edycji cyklicznej Konferencji jest dyskusja na temat współczesnych trendów w turystyce, upowszechnienie wyników badań, a także integracja środowiska studenckiego i doktoranckiego, zajmującego się szeroko rozumianą problematyką turystyki.

 

Konferencja ta ma stanowić platformę wymiany wiedzy, inspiracji badawczych, a także ma być pewnego rodzaju katalizatorem dla młodych kandydatów na naukowców oraz młodych naukowców z polskich uczelni do wybrania ścieżki naukowej w swojej karierze zawodowej.

 

Pierwszy dzień Konferencji to  wystąpienia uczestników w sesjach studenckich i doktoranckich prowadzonych przez przedstawicieli uczelni ekonomicznych. 

 

Na drugi dzień zaplanowano V edycję  Studenckiego Szkolenia Branży Eventowej – Event Focus, w ramach którego uczestnicy Konferencji będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli z branży, a ponadto będą mieli możliwość udziału  w Event Focus InterView.

 

Referaty (autorskie i współautorskie) ukażą się w recenzowanych monografiach pokonferencyjnych.

 

ECONFTOUR jest szczególnym wydarzeniem integrującym kluczowe uniwersytety ekonomiczne w kraju wokół wspólnej inicjatywy. Konferencja promuje polską naukę, kreuje nowe talenty naukowe oraz motywuje przyszłych badaczy do intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej nauki.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr. hab. Andrzej Chochół.

 

Więcej informacji dotyczących Konferencji można znaleźć pod adresem: http://econftour.syskonf.pl/ oraz na fanpage-u Koła: https://www.facebook.com/InvenTur/?fref=ts.