Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

IAESTE Case Week – 16-20 kwietnia 2012

,,Case Week’’ to tydzień szkoleń dla studentów kierunków inżynieryjnych i naukowych, przeprowadzonych przez profesjonalnych szkoleniowców z komercyjnych firm.

Szkolenia te oparte są na formule „studium przypadku”, czyli praktycznego treningu na konkretnym przykładzie. Celem projektu jest zbliżenie środowisk pracodawców i pracowników, promocja kształcenia na kierunkach inżynieryjnych i naukowych oraz kształcenie przyszłych kadr dla gospodarki w praktycznych warunkach.


Organizatorem wydarzenia jest International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE).


Uczelnie biorące udział w projekcie, to: Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków), Politechnika Krakowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska (Gliwice), Politechnika Warszawska, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska.