Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Idealny staż wg studentów?

Przede wszystkim płatny.

Z badania opinii studentów przeprowadzonego w ramach kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) wynika, że najbardziej atrakcyjną formą zdobywania doświadczenia zawodowego dla ludzi młodych jest praktyka w czasie nauki, z elastycznym czasem pracy. Według 50 proc. badanych powinna ona trwać od 1 do 3 miesięcy, a w ogłoszeniu rekrutacyjnym powinny znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące wynagrodzenia, co w kontekście planowanej nowelizacji ustawy o praktykach absolwenckich ma szczególne znaczenie.

Spośród 1636 studentów i absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu aż 91 proc. uważa, że praktyki i staże ułatwiają wejście na rynek pracy. Dla 41 proc. młodych ludzi najlepszą formą edukacji zawodowej jest praktyka w trakcie nauki, z elastycznym czasem pracy. Z kolei prawie co piąty student wybrałby praktykę wakacyjną w pełnym wymiarze godzin.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze danej praktyki czy stażu dla 83 proc. ankietowanych jest informacja na temat odpłatności programu. Wynagrodzenie to również – poza walorem edukacyjnym oraz rzetelnością rekrutacji i adaptacji stażysty w organizacji – jeden z najważniejszych wyznaczników stażu i praktyki wysokiej jakości. Równie istotna jest dla młodych ludzi kwestia czasu trwania programu. Najbardziej optymalna długość praktyki bądź stażu to według połowy ankietowanych program trwający od 1 do 3 miesięcy. Prawie ¾ ankietowanych uznaje też zamieszczoną w ogłoszeniu rekrutacyjnym informację o czasie trwania praktyki lub stażu jako czynnik decydujący o atrakcyjności i skuteczności oferty pracodawcy.

Młodzi ludzie są bardzo ambitni i chcą maksymalizować swoje szanse na zawodowy sukces. Praktyki i staże traktują jako inwestycję w siebie, inwestycję w przyszłość. Wśród wielu dostępnych ofert z natury rzeczy preferują te najbardziej elastyczne, które dają solidny zwrot z inwestycji w jak najkrótszym czasie. Najlepiej zarówno merytoryczny, jak i finansowy. Jeśli trafią dobrze, potrafią dać z siebie naprawdę dużo. Jeśli nie, bez nadmiernych sentymentów szukają dalej – komentuje wyniki badania Łukasz Trzeszczkowski, Kierownik Zespołu Marki Pracodawcy w Grupie PZU, firmie będącej Mecenasem kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem. 

Badanie opinii studentów zrealizowane zostało w maju br. w ramach kampanii świadomościowej #jestemYgrekiem. nie jestem leniem., a jego celem było poznanie opinii i oczekiwań przedstawicieli pokolenia Y względem wysokiej jakości staży i praktyk oraz pracodawców, którzy je oferują. W badaniu wzięło udział 1636 studentów i absolwentów z największych ośrodków akademickich w Polsce. Wyniki badania są dostępne na stronie www.stazeipraktyki.pl.

Wyniki badania mają szczególne znaczenie w kontekście zgłoszonego właśnie projektu nowelizacji ustawy o praktykach absolwenckich. Nowelizacja zakłada, że wszystkie praktyki absolwenckie będą obowiązkowo płatne, a minimalna wysokość wynagrodzenia, które powinien otrzymać stażysta ma wynosić 20 proc. najniższej pensji krajowej.

Kampania #jestemYgrekiem. nie jestem leniem. ma na celu przedstawienie młodych ludzi wkraczających na rynek pracy – Ygreków, zarówno z perspektywy samych Ygreków, jak i z perspektywy pracodawców, a także zachęcenie młodego pokolenia oraz pracodawców do budowania wzajemnej relacji i efektywnej współpracy podczas staży i praktyk. Kampania jest realizowana przez PSZK przy współpracy BFS Group.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie www.stazeipraktyki.pl oraz na profilu Staże i praktyki na portalu Facebook.