Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

II edycja Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się”

ArcelorMittal Poland S.A. we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Business for Society rozpoczyna II edycję Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się”.

Program powstał w październiku 2008 roku a jego głównymi adresatami są studenci kierunków inżynierskich, uczniowie technicznych szkół średnich oraz gimnazjaliści zainteresowani dalszą edukacją techniczną.
 
Program jest odpowiedzią na alarmujące wyniki prognoz opublikowanych w 2008 roku przez TNS OBOP, wskazujących na rosnący deficyt wykwalifikowanej kadry inżynierskiej oraz pracowników technicznych średniego szczebla. Dodatkowym impulsem do kontynuacji Programu jest powszechna świadomość nadchodzących problemów demograficznych oraz chęć inwestowanie w edukacje już na poziomie gimnazjalnym.
 
Celem realizacji Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się” jest transfer wiedzy pomiędzy światem akademickim a specjalistami firmy ArcelorMittal Poland S.A., edukacja uczniów i studentów,  zachęcenie młodzieży do zainteresowania się przemysłem hutniczym oraz pokazanie możliwości rozwoju umiejętności zdobywanych podczas studiów technicznych. Praktyczne wykorzystanie wiedzy to miedzy innymi staże i praktyki dlatego bardzo cieszy nas fakt, że ponad 80% absolwentów uczelni technicznych po 6 miesięcznych stażach zdecydowała się pozostać w strukturach ArcelorMittal Poland.
 
Bilans I edycji Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się”, zrealizowanej w roku akademickim 2008/2009 można przedstawić w liczbach:
 
 • Ponad 2000 studentów i uczniów, którzy wzięli udział w działaniach Programu przez cały rok akademicki,
 • Łącznie 500 Członków Klubu ArcelorMittal Politechniki Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • 16 spotkań ze specjalistami dla ponad 400 studentów obu uczelni,
 • 13 spotkań z uczniami szkół średnich i gimnazjalnych,
 • 120 godzin bezpłatnych warsztatów branżowego języka angielskiego dla 60 Klubowiczów,
 • 4 bezpłatne warsztaty z zarządzania projektami,
 • 980 uczestników badania opinii studentów,
 • 17 Laureatów Programu Stypendialnego wśród studentów,
 • 500 odsłon dziennie strony internetowej Programu,
 • 24 newslettery,
 • Niezliczone ilości rozmów, spotkań i korespondencji.
 
 
„Wszystkie te działania będziemy kontynuować także w tym roku. Dodatkowo bogatsi o doświadczenia z I Edycji Programu będziemy organizować jeszcze więcej spotkań ze specjalistami, zachęcać do zdobywania praktycznych umiejętności poprzez staże i praktyki oraz poszerzać grono studentów zainteresowanych Programem poprzez włączanie w działalność Klubu ArcelorMittal.”, zapewnia Anna Wyczesany, Dyrektor Biura Rekrutacji i Szkoleń ArcelorMittal Poland S.A.
 
 
 
 

Do zapoznania się ze szczegółami organizowanych w ramach Programu wydarzeń, zapraszamy na stronę internetową www.zainstalujsię.pl