Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Koła Naukowe – Kuźnią Talentów Zarządzania”

Konferencja odbędzie się w dniach 23–25 września 2022 r. w AGH. Wydarzenie organizowane jest z okazji Jubileuszu 30-lecia Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie, które działa przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Zapraszamy studentów oraz doktorantów do uczestnictwa wzięcia udziału w wydarzeniu jako słuchacz podczas wydarzenia i/lub prelegent wygłaszający referat. Dla uczestników Konferencji istnieje możliwość wydania artykułu naukowego w monografii naukowej o punktacji 20 pkt. według MNiSW.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące tematy:
zarządzanie produkcją,
zarządzanie jakością,
zarządzanie marketingowe i strategiczne,
zarządzanie projektami,
zarządzanie logistyką,
zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie finansami,
ekonomia.
Harmonogram wydarzenia obejmuje m.in. część studencko-doktorancką (prelekcje studentów i doktorantów) oraz naukowo-implementacyjną (prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne).
Zapisy są otwarte do 12 września 2022 (poniedziałek) do godziny 23.59.
—————————————————-
Udział płatny, szczegóły w regulaminie.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zapisowy na stronie: https://sknz.agh.edu.pl/30lat-sknz

Organizatorzy:
Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie