Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

III Olimpiada Przedsiębiorczości

Indeksy na najlepsze uczelnie ekonomiczne w Polsce, rywalizacja kilkuset szkół średnich i kilkunastu tysięcy uczniów o tytuł laureata Olimpiady – rusza III edycja Olimpiady Przedsiębiorczości.

Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „Psychologia biznesu”. Organizatorzy uznali, że dobrym uzupełnieniem promowanego przez Olimpiadę profilu przedsiębiorcy, będzie uświadomienie uczestnikom, że o ostatecznym sukcesie w biznesie w dużym stopniu decydują również elementy miękkie – z pogranicza ekonomii, zarządzania i psychologii.
Tematyka zadań dotyczy przede wszystkim działań menedżerskich, zachowań konsumenckich i decyzji inwestorskich.
W ramach psychologicznych aspektów działań menedżerskich zostaną poruszone zagadnienia funkcjonowania człowieka w organizacji, wywierania wpływu, negocjacji, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, konfliktu w organizacji oraz podejmowania decyzji.
W perspektywie zachowań konsumenckich nacisk zostanie położony na przebieg i możliwości modyfikowania procesu nabywania przez konsumenta dóbr i usług.
Psychologia biznesu w decyzjach inwestorskich będzie koncentrowała się na problematyce ryzyka.
Na najlepszych uczniów i opiekunów, oprócz indeksów uczelni organizujących Olimpiadę, czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe – laptopy, palmtopy i aparaty cyfrowe. Dodatkowo w tegorocznej edycji atrakcyjne nagrody otrzymają również najlepsze szkoły.
Zgłoszenia szkół do 5 listopada 2007.

Formularz zgłoszeniowy, terminarz i szczegóły konkursu na www.olimpiada.edu.pl