Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inauguracja Konkursu BANRISK – Liga Akademicka 2013/2014

16 stycznia 2014 roku sesją szkoleniową w poznańskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przy ulicy Klasztornej 24/25 w Poznaniu zainaugurowano Konkurs BANRISK – Liga Akademicka 2013/2014. Jest to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game.

W BANRISKU zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które będą działały
w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy będą podejmowali 8 strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze będzie wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.

Organizatorem przedsięwzięcia i jedynym licencjonowanym użytkownikiem gry w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości, który wykorzystując doświadczenia z kilkunastu edycji Konkursów organizowanych dotychczas z udziałem pracowników banków przygotował drugą edycję dedykowaną zespołom studenckim. Tym razem Konkurs jest prowadzony równolegle w trzech regionach:

– Liga Akademicka Zachód – Poznań       
– Liga Akademicka Centrum         – Warszawa  
– Liga Akademicka Południe – Kraków

W sesji inauguracyjnej w Poznaniu wzięło udział 8 zespołów z następujących uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Podczas sesji w Poznaniu przedstawiciel Kapituły Konkursu, prof. dr. hab. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powiedział: „Ryzyko to jedna
z kluczowych kategorii pośrednictwa finansowego. Kto potrafi zarządzać ryzykiem, ten zwycięży.” Dodał także, iż należy pamiętać, że ryzyko dotyczy każdego aspektu naszego życia i dlatego umiejętność jego opanowania jest niezwykle przydatna. Kompetencje, które teraz nabywamy, mogą pomóc nam w przyszłości, gdy będziemy musieli np. przekwalifikować się w pracy. Profesor pogratulował studentom udziału w grze i dodał: „Życzę Wam sukcesów, a także tego, abyście z Konkursu wynieśli dużo umiejętności dla siebie, które potem wykorzystacie w przyszłości.       

Małgorzata Gromiec, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Warszawskim Instytucie Bankowości, otwierając sesję podkreślała również, że najważniejsze nie są miejsca w rankingu końcowym, ale wiedza i umiejętności, jakie studenci wyniosą z tego nowego dla nich doświadczenia Bowiem BANRISK – Liga Akademicka to przede wszystkim inwestycja w siebie i swoją przyszłość. Podczas gry studenci zarządzający wirtualnymi bankami będą mieli okazję sprawdzić się w podejmowaniu decyzji w zmiennych  warunkach i konkurencyjnym otoczeniu, a także zdobyć doświadczenie w intensywnej pracy zespołowej.

W trakcie zajęć uczestnicy, pod opieką doświadczonego Mentora WIB, Michała Bellwona, poznawali zależności pomiędzy decyzjami zarządczymi i potencjalnymi wynikami finansowymi ich banków.

Przed nami jeszcze kolejne sesje inauguracyjne: 21 stycznia 2014r. w Krakowie oraz 23 stycznia 2014r. w Warszawie.


Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a partnerami Centrum Informacji Gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej SA, które proponuje uczestnikom BANRISK – Liga Akademicka możliwość udziału
w dodatkowym zadaniu.

Szczegóły można znaleźć na stronie www.szkola-ryzyka.pl i na FB www.facebook.com/BanriskLigaAkademicka

Patronami medialnymi są: Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank.pl, portal Bankier.pl, serwis PRNEWS.pl, portal Kariera w Finansach, magazyn Eurostudent, portal Studentnews.pl, portal pokonac-rynek.pl