Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inauguracja Konkursu BANRISK – Liga Akademicka

9 stycznia 2013 roku w warszawskim Klubie Bankowca odbyła się sesja inauguracyjna Konkursu BANRISK – Liga Akademicka – szkolenia o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game.

Organizatorem przedsięwzięcia i jedynym licencjonowanym użytkownikiem gry w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości, który, wykorzystując doświadczenia z osiemnastu edycji Konkursu organizowanych dotychczas z udziałem pracowników banków, przygotował pierwszą edycję dedykowaną zespołom studenckim. Dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego udział w Konkursie jest bezpłatny.

Przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego – Zbigniew Augustynowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw, podczas sesji zwrócił uwagę na potrzebę edukacji ekonomicznej, ponieważ jest ona doskonałym narzędziem stabilizacji. Podkreślał: „Im więcej wiemy, tym bardziej racjonalnie się zachowujemy pod względem ekonomicznym. A tak naprawdę każda nasza decyzja ma charakter ekonomiczny”(…).

Do Konkursu zakwalifikowało się 16 zespołów, reprezentujących 12 uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, SGH, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Almamer Szkoła Wyższa oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zespoły utworzą zarządy wirtualnych banków, które będą działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy będą podejmowali 8 strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze będzie wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.

Sesję inauguracyjną Konkursu BANRISK – Liga Akademicka uświetnili przedstawiciele Kapituły: Zbigniew Augustynowicz – Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw w Narodowym Banku Polskim, Stanisław Kolasiński – Wiceprezes Zarządu w Banku Ochrony Środowiska SA, , Krzysztof Markowski – Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich Wiesław Thor – Wiceprezes Zarządu BRE Banku, Andrzej Lech – Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz pogratulował studentom uczestnictwa i przyznał: „Bez względu na to, które miejsce zajmiecie, to i tak już jesteście zwycięzcami, ponieważ bierzecie udział w tej grze”.

Prezes Biura Informacji Kredytowej SA, Krzysztof Markowski  podkreślił, że jest to nauka poprzez zabawę, która w bezpieczny sposób pozwala zrozumieć jak funkcjonuje bank. Zachęcił również do wzięcia udziału w Zadaniu Dodatkowym, przygotowanym przez BIK dla uczestników i fanów Konkursu BANRISK na Facebooku.

Licznych wskazówek dla uczestników Ligi Akademickiej udzielił Wiesław Thor, Wiceprezes Zarządu BRE Banku, który ponad dwadzieścia lat temu brał udział w jednej z pierwszych edycji BANRISK – the Stanford Game. Prezes zalecał, żeby każdy zespół podejmował decyzje wspólnie, bez dominacji lidera. Podkreślał, że ta gra uczy współpracy – umiejętności pracy zespołowej przy jednoczesnym byciu liderem. Uczestnictwo w symulacji przyczynia się do rozwoju i kształtowania umiejętności, dlatego chętnie widziałby BANRISK jako stały element szkoleń zawodowych dla pracowników BRE Banku.

Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Andrzej Lech pogratulował zakwalifikowanym do gry zespołom, ponieważ są oni prawdziwymi wygranymi: odbędą intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności poszczególnych produktów oraz działalności banku jako całości, tym samym znacząco podniosą swoje kwalifikacje. Prezes wspomniał również, że Konkurs BANRISK – Liga Akademicka jest projektem szczególnym, organizowanym z okazji dwudziestolecia Warszawskiego Instytutu Bankowości, jednak na pewno wartym kontynuowania.

W trakcie sesji inauguracyjnej uczestnicy odbyli szkolenie, podczas którego pod opieką doświadczonego Mentora WIB – Andrzeja Jakubaszka, poznawali zależności pomiędzy decyzjami zarządczymi i potencjalnymi wynikami finansowymi ich banków.


Przed nimi jeszcze jedna decyzja próbna, a już 30 styczna pierwsza decyzja punktowana. Zwycięzców Konkursu poznamy w maju 2013 r.

Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a partnerem Biuro Informacji Kredytowej SA.

Szczegóły można znaleźć na stronie www.szkola-ryzyka.pl i na FB www.facebook.com/BanriskLigaAkademicka

Patronami medialnymi są: Miesięcznik Finansowy BANK, portal AleBank.pl, portal Bankier.pl, serwis PRNEWS.pl, portal Kariera w Finansach, magazyn To Zależy, magazyn Eurostudent, portal Student.pl, portal Studentnews.pl, portal Students.pl