Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inne drogi, inne światy, Wojciech Giełżyński (Oficyna Wydawnicza Branta)

Oto, o czym ta książka mówi: o różnych ludach, które wolą świętować niż pracować, a święta te bywają dziwne i bardzo malownicze. I o tym, że rację miał Rudyard Kipling, gdy powiadał: „Wschód jest Wschodem, a Zachód – Zachodem, i one się nie zejdą”.

Odpowiada na pytania: Dlaczego wybuchają rewolucje i dlaczego dzieje się to rzadziej? Jakie są odmiany terroryzmu i jak należy z nimi walczyć? Autor pisze o tym… że na Wschodzie bardziej cenią porządek i hierarchię niż jakieś „prawa człowieka”, że jest mnogość „trzecich dróg” i którąś z nich należałoby wybrać, żeby było lepiej. Z książki tej dowiesz się również, dlaczego hindusi uważają, że naturalnym porządkiem społecznym jest n i e r ó w n o ś ć ludzi? I dlaczego Chińczycy zwą swój kraj „Państwem Środka”? I tego, czemu wielu Azjatów wyżej ceni honor (po pasztuńsku: nang) niż życie? A także czy to prawda, że „kij ma dwa końce”? Przede wszystkim zaś: co to jest paputan? a co badał? i dlaczego Zachód zaczyna przegrywać ze Wschodem.