Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Innowacyjne pomysły na zrównoważony biznes w trakcie Akademii Letniej Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

Podczas tegorocznej, czternastej już Akademii Letniej Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju tradycyjnie jak co roku istotną częścią kursu był projekt „Zrównoważony biznes”. W ramach tego projektu studenci współpracowali z firmami i organizacjami, tworząc w odpowiedzi na zgłoszone przez nie potrzeby strategie i rekomendacje do dalszego zrównoważonego rozwoju ich przedsięwzięć, ucząc się w ten sposób praktyki odpowiedzialnego biznesu.

Z roku na rok rośnie zainteresowanie firm tym programem, zgłaszają się również… organizacje pozarządowe. Nic dziwnego – w zeszłym roku projekt był jednym z wygranych w konkursie na dobrą praktykę współpracy NGOs z biznesem, towarzyszącym targom CSR w Warszawie.

Pomysły, które zrodziły się podczas pracy, były często bardzo niestandardowe, rzadko dotychczas spotykane na polskim rynku. Przykładowo, dla firmy Danfoss – jednego z czołowych producentów systemów grzewczych i chłodniczych, termostatów, klimatyzacji, etc., – która zamierza nawiązać bliską współpracę z organizacjami aktywnymi w społeczności lokalnej, jednym z zaproponowanych rozwiązań facylitujących skuteczną komunikację było stworzenie platformy internetowej, za pomocą której interesariusze mogliby kontaktować się z firmą. Z kolei dla firmy Pozycz.pl – jednego z portali oferujących pożyczki społecznościowe uczestnicy opracowali strategię komunikacyjną, uwzględniającą wartości społeczne i środowiskowe jako główne źródło przewagi nad konkurencją.

Rekopol, jedna z największych organizacji zajmującej się selektywną zbiórką odpadów

opakowaniowych, boryka się z problemem niskiej skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w małych miejscowościach i chciała spróbować rozwiązać ten problem we współpracy z uczestnikami Akademii. Po dogłębnej analizie problemu okazało się że przyczyny takiego stanu rzeczy są często bardzo prozaiczne – mieszkańcy często nie wiedzą, jak prawidłowo segregować śmieci, nie zdają sobie sprawy, dlaczego jest to istotne, a także… cierpią na syndrom „jednej śmieciarki”. Polega on na przeświadczeniu, że wszystkie segregowane śmieci i tak lądują na jednej stercie w śmieciarce, podczas gdy w rzeczywistości śmieciarki są wyposażone w wewnętrzne przegrody, problem polega jednak na tym, że z zewnątrz faktycznie wygląda to tak, jakby faktycznie wszystkie śmieci kończyły w tym samym pojemniku. Aby rozwiązać przynajmniej częściowo ten problem, uczestnicy Akademii opracowali kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości konieczności segregacji odpadów opakowaniowych i sposobów prawidłowej segregacji.

Z kolei dla Infosys, firmy oferującej usługi outsourcingowe – Łódź, obok Brna, jest jednym z europejskich centrów tej firmy – został opracowany raport pt. „Pozafinansowy system motywacyjny dla pracowników z pokolenia Y”. Przeciętny wiek pracownika w firmie to 27 lat, trzy czwarte pracowników ma wyższe wykształcenie, ta specyfika zaś owocuje tym, że dla większości pracowników bardzo istotne są pozafinansowe motywacje do pozostania w firmie. Infosys dysponuje takim systemem, lecz jego wyniki nie satysfakcjonują w pełni kierownictwa firmy. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników, studenci zaproponowali m. in. przełomowy pomysł wprowadzenia w firmie zarządzania partycypacyjnego, które pozwala na większe zaanagażowanie pracowników, a jednocześnie na większe wykorzystanie ich talentów. Przykładem dobrej praktyki w tej sferze może być sieć niemieckich sklepów Markt Drugstores – sklepy, mimo że funkcjonują jako sieć, są od siebie niezależne, a ich personel ma bardzo duży wpływ na ich funkcjonowanie (łącznie z podejmowaniem decyzji o wysokości cen!). Co więcej, przewaga rynkowa sieci nieustannie rośnie.

Jednym z najbardziej nietypowych „klientów” uczestników Akademii w tym roku była „wioska bociania” we wsi Kłopot, olbrzymia atrakcja turystyczna, bazująca na ofercie przyrodniczej, nastawiona na zrównoważony rozwój, kłopot jednak polega na tym że to atrakcja… bardzo sezonowa. Dlatego też podstawą pracy nad zapewnieniem wiosce prosperity było opracowanie kompleksowego planu zmniejszenia wpływu zjawiska sezonowości na działalność wioski. A jakie konkretnie działania zaproponowano? Zapraszamy do lektury raportów poprojektowych, które niebawem będą umieszczone na stronie na stronie www.sendzimir.org.pl/projekty_kurs.