Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Instytut Psychologii UAM

Instytut Psychologii UAM w ostatnim czasie czynnie uczestniczył w wielu merytorycznych wydarzeniach.
W dniu 14 maja 2013 roku w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się Seminarium Naukowe zorganizowane przez Komitet Rozwoju Edukacji Narodowej (KREN), działający pod przewodnictwem Prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego. Seminarium poświęcone było problemowi zmian systemu edukacyjnego w Polsce. Prezentację – jako wstęp do dyskusji – pt. Edukacja z perspektywy psychologii przedstawili prof. dr hab. Anna I. Brzezińska (wiceprzewodnicząca Komitetu) i dr Tomasz Czub (sekretarz Komitetu). Prezentacja wywołała długą i ożywioną dyskusję.

W dniach 22-23 maja 2013 roku we Wrocławiu w kinie NOWE HORYZONTY odbyła się kolejna debata dot. edukacji w ramach SPOŁECZNEJ AKADEMII KULTURY Jacka Żakowskiego w projekcie Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016’. W Akademii odbywają się  comiesięczne debaty i warsztaty prowadzone przez red. Jacka Żakowskiego. Pierwsza seria debat nosi nazwę Wrocław – lepsze miasto. W kwietniu, maju i czerwcu tematem debat jest EDUKACJA. W kwietniu przedmiotem debaty pt. Szkoła uwikłania i warsztaty pt.: Ku lepszej edukacji – jak?  była edukacja szkolna.  W maju dyskusja dotyczyła edukacji przedszkolnej.
22 maja debatę pt. Przed-szkole czego? Od przechowania do wychowania prowadził red. Jacek
Żakowski, a głównym gościem była prof. dr hab. Anna I. Brzezińska. 23 maja w przedszkolu PITAGORAS warsztaty dla nauczycielek i dyrektorek wrocławskich przedszkoli wspólnie poprowadzili prof. dr hab. Anna I. Brzezińska i red.
Jacek Żakowski. Problemy edukacji przedszkolnej były też przedmiotem rozmowy red. Jacka Żakowskiego i prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej w wieczornej audycji 22 maja w RADIU
TOK FM. Kolejna debata w czerwcu będzie dotyczyła edukacji akademickiej.

W dniach 15-16 czerwca 2013 roku w Warszawie odbył się II KONGRES POLSKIEJ EDUKACJI, zorganizowany przez Instytut Badan Edukacyjnych. Licznie reprezentowany był Instytut Psychologii UAM, a prof. dr hab. Anna I. Brzezińska była organizatorką dwóch sesji.

Sesja nr 1 (15 czerwca):
Wczesna edukacja: kształtowanie kompetencji kluczowych dla powodzenia w życiu
Sesja nr 2 (16 czerwca):
Odroczona dorosłość: jak przygotować uczniów do przejścia  ze szkoły na rynek pracy i wejścia w dorosłe życie?
W obydwu sesjach, prezentacjach referatu oraz dyskusjach wzięli liczny udział pracownicy, doktoranci oraz studenci Instytutu Psychologii UAM.