Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inteligencja emocjonalna w pracy

Czy zdarzyło ci się nakrzyczeć na kolegę z pracy, wybiec z płaczem po rozmowie z przełożonym lub nie móc podjąć decyzji z powodu stresu?

Emocje są obecne w naszym życiu i uwidaczniają się nawet jeżeli tego nie chcemy. Dlatego ważna jest umiejętność uświadamiania sobie ich i zapanowania nad nimi, tak aby nami nie zawładnęły – szczególnie w miejscu pracy. Może nam w tym pomóc wysoce rozwinięta inteligencja emocjonalna.

Tajemnicze EQ
Czym jest zatem EQ (Emotional Quotient)? Najtrafniejszą definicję znalazłam w książce Geetu Bharvwaney Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ (pionierki w wykorzystywaniu inteligencji emocjonalnej). Według autorki bycie inteligentnym emocjonalnie oznacza umiejętność wsłuchania się w emocje – zarówno swoje, jak i innych osób, zrozumienie ich i podjęcie odpowiednich działań. – EQ znajduje swój wyraz m.in. w umiejętności poznania emocji własnych i emocji innych ludzi, w empatii, nastawieniu na odczuwanie satysfakcji z podejmowanych działań, w poznawaniu i świadomym wykorzystywaniu własnego potencjału. Inteligencja emocjonalna jest uniwersalną kompetencją, którą można zarówno badać, jak i rozwijać – w aspekcie psychologicznym, prakseologicznym i społecznym – uzupełnia Mariusz Kaźmierski z firmy szkoleniowo-doradczej FPL Sp. z o.o., specjalizującej się w badaniu i rozwijaniu inteligencji emocjonalnej EQ. Wielu naukowców definiuje inteligencję emocjonalną poprzez jej 5 składników: znajomość emocji (rozumienie własnych emocji i wiara w siebie), kontrolowanie-kierowanie emocjami (jestem zdolny zapanować nad emocjami i nastrojami), motywacja (bez względu na pieniądze i porażki), empatia (umiejętność wczucia się w uczucia innych), kontaktowość (umiejętność nawiązywania kontaktów i życia z innymi). Wysoki poziom EQ sprawia, że jesteśmy bardziej zadowoleni z życia, potrafimy się kontrolować i czerpać radość z kontaktów z innymi ludźmi.

Inteligentne życie zawodowe
Inteligencja emocjonalna jest przydatna niemal na każdym kroku, a szczególnie w życiu zawodowym. Wyobraźmy sobie standardowy dzień w pracy – napięty grafik, duże wymagania wobec nas, stresujące spotkanie z przełożonym, nadmiar obowiązków i brak pomocy – to wywołuje u nas bardzo silne negatywne emocje. Aby poradzić sobie z nimi, trzeba wykorzystać EQ – im wyższe będą nasze kompetencje emocjonalne, tym łatwiej rozpoznamy sytuację i podejmiemy właściwe działania. Jeżeli nie uporamy się z własnymi emocjami, to w efekcie będziemy zestresowanymi, sfrustrowanymi, niezadowolonymi i konfliktowymi pracownikami. Takie są najczęściej osoby o niskiej inteligencji emocjonalnej. – Można być kreatywnym menedżerem, a jednocześnie osobą „konfliktową” czy „trudną” – wywołującą napięcia, nie umiejącą radzić sobie z krytyką, nieustannie szukającą potwierdzenia własnej wartości, bezradną w sytuacjach wywołujących stres, mającą problemy z akceptowaniem zachodzących w jej otoczeniu zmian itp. – mówi Mariusz Kaźmierski z FPL.
Nie ma wątpliwości, że EQ jest przydatna w pracy na każdym stanowisku – a szczególnie na takim, które wymaga kierowania ludźmi, prowadzenia negocjacji, motywowania . – EQ ma kluczowe znaczenie w przypadku stanowisk, w których pojawia się element bycia liderem – element przywództwa, który obejmuje zarówno dyrektora zarządzającego, mającego pod sobą 200 pracowników, jak i menedżera restauracji, regionalnego kierownika handlowego w firmie kosmetycznej czy mentora sprzedaży B2C branży odzieżowej. Odnosząc się do szczególnego znaczenia inteligencji emocjonalnej (w skrócie EQ ) na stanowiskach kierowniczych, warto zawrócić uwagę na te obszary, które łączone są z wysoką samoświadomością, budowaniem relacji, motywowaniem siebie i innych, elastycznością, umiejętnością porozumiewania się zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym oraz empatią – mówi Aleksandra Findling, koordynator ds. doradztwa personalnego, Lauren Peso Polska, www.laurenpeso.pl.

Rekrutacja inteligencji
Dlatego też coraz częściej już na kolejnym etapie rekrutacji doradcy personalni nie badają poziomu IQ, ale właśnie za pomocą testów sprawdzają EQ. – Takie kompetencje można potem zbadać podczas specjalnie skonstruowanego ośrodka oceny – Assessment Center (np. za pomocą gier symulacyjnych czy badając testem psychologicznym Bermonda) i tym samym, wyłonić tego kandydata, którego kompetencje związane z EQ są na jak najwyższym poziomie – mówi Aleksandra Findling z Lauren Peso Polska. Czyżby EQ było ważniejsze od IQ? – U podstaw inteligencji wylegują się emocje i to one decydują w dużej mierze, na ile konstruktywnie wykorzystamy swoje IQ, innymi słowy zdecydują JAK? i (w ogóle) CZY? wykorzystamy swój intelekt. – uzupełnia. Co jednak, jeżeli okaże się, że poziom naszej inteligencji emocjonalnej jest niski? EQ można rozwijać dzięki doskonaleniu kompetencji psychologicznych np. samooceny, motywacji. To rodzaj umiejętności, a nie inteligencja wrodzona, dlatego też można ją doskonalić. Jak zatem kształtować te umiejętności? – Bardzo skuteczne są szkolenia i treningi interpersonalne nastawione na praktyczne kształtowanie umiejętności zarządzania emocjami – mówi Aleksandra Findling z Lauren Peso Polska Możemy także sięgnąć po poradniki (Daniel Goleman Inteligencja Emocjonalna, Lynn Adele Inteligencja emocjonalna EQ w miejscu pracy, Geetu Bharwaney Jak podnieść swoje emocjonalne EQ? czy Marcin Krokowski, Piotr Rydzewski Zarządzanie emocjami ) z zakresu EQ, które pomogą nam kształtować tę umiejętność. Cenne porady znajdziemy także na stronach internetowych dotyczących EQ, np. www.fpl.pl. Możemy także zapisać się na warsztaty. Warto także zmierzyć sobie poziom EQ za pomocą testu np. z książki Klucz do EQ. Testy inteligencji emocjonalnej Johnson Raya. W rekrutacji i do badania kompetencji pracowników często stosowany jest Test EQ FPL®.

– Warto pamiętać, że firmy zatrudniają ludzi ze względu na ich kwalifikacje zawodowe, a zwalniają głównie z powodów tkwiących w sferze szeroko rozumianych emocji – podsumowuje Mariusz Kaźmierski z FPL.
Grażyna Jancik