Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Interaktywni towarzysze człowieka coraz bliżej

W dniu 17 czerwca br. w Politechnice Wrocławskiej odbyło się zorganizowane przez Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki PWr V spotkanie robocze wykonawców międzynarodowego projektu badawczego pod nazwą „Roboty i interaktywni towarzysze życia” (Living with Robots and Interactive Companions – LIREC).

Zadaniem projektu LIREC jest opracowanie nowej technologii interaktywnych towarzyszy życia człowieka, wirtualnych lub mających postać robota, wyposażonych w inteligencję emocjonalną, zdolnych do utrzymywania długotrwałych relacji  społecznych z człowiekiem.

„Projekt jest po pierwszej fazie realizacji, z bardzo pozytywnymi recenzjami. W drugiej fazie projekt będzie bardziej konkretny, ponieważ  oprócz badań naukowych i teoretycznych zaczną się prace konstrukcyjne.” – skomentował prof. dr hab. inż. Krzysztof Tchoń, koordynator projektu na Politechnice Wrocławskiej.

W projekt LIREC zaangażowanych jest 11 partnerów z 7 krajów, 9 instytucji akademickich: Queen Mary, University London, Swedish Institute of Computer Science (SICS), Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigacao e Desenvolvimento em Lisboa (INESC-ID), University of Hertfordshire, Otto-Friedrich – Universitat Bamberg; Heriot Watt University, Politechnika Wrocławska, Eotvos University i dwie firmy FOAM (Belgia) i CNOTIFORM (Portugalia).

Spotkania robocze wykonawców projektu LIREC odbywają się co kilka miesięcy i mają na celu przedstawienie stanu prac, omówienie ważniejszych problemów oraz przyjęcie planu działań na najbliższe miesiące. Spotkania są też okazją do osobistych kontaktów miedzy wykonawcami projektu. Poprzednio spotykali się oni w Londynie, Lizbonie i Brukseli. Kolejne spotkanie odbędzie się w Budapeszcie.