Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Intercultural Management Issues / redakcja naukowa Małgorzata Rozkwitalska, Difin

Do wygrania w konkursie

Rozwijanie wiedzy z zarządzania międzykulturowego jest koniecznym elementem budowy kompetencji kulturowych niezbędnych we współpracy z obcokrajowcami na gruncie zawodowym i osobistym. Publikacja przedstawia: typowe problemy w interakcjach międzykulturowych i sposoby ich rozwiązywania, zarządzanie wiedzą, projektami i etykę w podmiotach wielokulturowych, studia przypadków z zestawem pytań do wykorzystania jako materiał dydaktyczny. To także ciekawa publikacja dla osób szukających praktyki, stażu czy pracy w międzynarodowych firmach.