Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Interdyscyplinarność w naukach zarządzania

Studenci Akademii Ekonomicznej w Katowicach zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych pt. „Interdyscyplinarność w naukach zarządzania”.

Koło naukowe Synergia oraz Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii Ekonomicznej w Katowicach pragną Państwa zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych pt. „Interdyscyplinarność w naukach zarządzania”.
Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 27 kwietnia 2008 roku w Ustroniu i ma na celu prezentację i wymianę aktualnej wiedzy, poglądów oraz doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego zarządzania.
W konferencji mogą wziąć udział zarówno studenci jak i pracownicy naukowi oraz wszyscy zainteresowani aktualną problematyką zarządzania przedsiębiorstwem.
 
Zakres tematyczny konferencji stanowi 7 bloków tematycznych:
 • Kreowanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
  – współczesne koncepcje w zarządzaniu i marketingu
 • Zarządzanie organizacją w świetle globalizacji
 • Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie i społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Współczesne problemy MSP
 • Przywództwo – nowe koncepcje i najlepsze praktyki
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu nowoczesną firmą
 • Negocjacje i psychologia w biznesie
   
Każdy referat po uzyskaniu pozytywnej recenzji będzie opublikowany, w wydanych z okazji konferencji, zeszytach naukowych.
 
Więcej informacji na temat konferencji na http://www.synergia.ae.katowice.pl/konferencja2008