Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

International Student Petroleum Congress & Career Expo „East meets West”

20–22 kwietnia 2016 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się siódma edycja międzynarodowego Kongresu studenckiego ISPC&CE „East meets West”, organizowanego przez studencką sekcję Society of Petroleum Engineers AGH UST Chapter.

Celem Kongresu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy inżynierami z wieloletnim doświadczeniem, a studentami wkraczającymi w świat przemysłu. Od pierwszej edycji w Kongresie uczestniczą przedstawiciele państw Europy, Azji, Afryki, Australii oraz obu Ameryk.

Society of Petroleum Engineers jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 120 tysięcy naukowców, inżynierów oraz studentów wszystkich dziedzin nauki powiązanych z szeroko pojętą branżą naftową. Ma ono na celu gromadzenie i szerzenie wiedzy z zakresu przemysłu Oil & Gas. Polska Sekcja Studencka SPE, skupiająca głównie studentów kierunków górniczych, geologicznych i energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, jest jedną z najprężniej działających sekcji studenckich SPE.

W ciągu trzech dni wydarzenia będzie można śledzić zmagania młodych specjalistów
w trzech typach konkursów prac naukowych:

  • Student Paper Contest
  •  Poster Session
  •  PhD Panel

Tematyka prac dotyczyć będzie wiertnictwa, gazownictwa, eksploatacji złóż, energetyki, geologii, geofizyki oraz zależności prawno-finansowych w przemyśle naftowo-gazowniczym.

Oprócz wysłuchania prezentacji wybitnych studentów z całego świata, uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość zapoznania się z opiniami przedstawicieli branży energetycznej. Okazją do tego będzie m.in. debata ekspercka dotycząca zagadnień ekonomicznych związanych
z obecną sytuacją w branży Oil & Gas.

W ramach Kongresu odbędzie się także Career Session podczas, którego partnerzy wydarzenia przeprowadzą rozmowy rekrutacyjne na oferowane programy stażowe.

http://www.emwcongress.org/