Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Internetowy kurs poprawnej polszczyzny

Jak powiedzieć poprawnie: „używam tej pasty” czy „używam tę pastę”, „wujostwo przyjechali” czy „wujostwo przyjechało”, „w cudzysłowie” czy „w cudzysłowiu”? Osoby, które mają wątpliwości przy udzieleniu odpowiedzi na te pytania, a także wszystkich, którzy chcą mówić i pisać poprawnie Instytut Języka Polskiego zaprasza do wzięcia udziału w internetowym kursie poprawnej polszczyzny.

Kurs będzie w drugim semestrze bieżącego roku akademickiego; obejmuje 30 tematów, zbudowanych z krótkich tekstów informacyjnych i ćwiczeń o narastającej skali trudności oraz ćwiczeń w korekcie tekstów. Tematy: interpunkcja, ortografia, poprawność gramatyczna i stylistyczna – dobrane są tak, by ułatwić absolwentom studiów magisterskich i doktoranckich naszego Uniwersytetu pisanie prac dyplomowych oraz tekstów naukowych.

Magistranci (IV i V rok studiów) oraz doktoranci wszystkich lat mogą zapisywać się od na kurs od 12.02. do 19.02. (I tura) oraz od 23.02. do 11.03. (II tura) na stronie UW: rejestracja Ŝetonowa, zajęcia ogólnouniwersyteckie, rejestracja.usos.uw.edu.pl