Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

INTERSTUDENT 2014 konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Szukamy "ambasadorów"!

Jest ich w Polsce już ponad 35 tysięcy i mamy nadzieję, że będzie coraz więcej. Zagraniczni studenci wzbogacają nasze życie akademickie, uczą polskich kolegów otwartości na inne kultury i języków obcych. Jako absolwenci, są najlepszymi ambasadorami swoich uczelni i Polski.

Do 5 grudnia można zgłaszać kandydatów do tytułu INTERSTUDENT 2014 w trzech kategoriach: studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Piątą już edycję konkursu organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”. Patronat honorowy objął prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

– Szukamy ambitnych, pracowitych i aktywnych młodych ludzi – podkreśla Waldemar Siwiński, prezes Fundacji. – Takich, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów mogą zgłaszać ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. INTERSTUDENCI 2014 otrzymają na Gali Finałowej konkursu (22 stycznia 2015 r., podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2015”) atrakcyjne nagrody. Będzie to również okazja do pokazania przez ich macierzyste uczelnie swoich osiągnięć w dziedzinie umiędzynarodowienia.

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

www.studyinpoland.pl/interstudent