Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Investment Banking Week – teoria w praktyce!

Pionierski projekt SKN Bankowości odbędzie się w dniach 18.04-22.04.2016 r. w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Polscy i zagraniczni eksperci przybliżą tematy związane z ryzykiem kredytowym, procesami M&A, IPO, obligacjami czy funduszami inwestycyjnymi!

Wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele firm takich jak: Bank Zachodni WBK, BNP Paribas
Securities Services, AT Kearney czy CFA Society Poland. Zwieńczenie projektu stanowić będzie debata – eksperci, praktycy ze świata finansów i bankowości zmierzą się z politykami i wspólnie przybliżą koncepcję ratingu oraz jego wpływu na całą gospodarkę i sektor bankowy. Nie zabraknie również atrakcyjnych upominków dla najaktywniejszych uczestników.

Ponadto, dla osób rozważających ścieżkę kariery związanej z bankowością, Partnerzy przygotowali
specjalne oferty praktyk i staży. Niewątpliwie jest to wyjątkowe wydarzenie w skali działalności organizacji
studenckich. W ofercie programowej dla uczestników znajdują się: panel dyskusyjny, warsztaty, case study oraz wykłady. Co ważne, zaproszeni prelegenci prezentują zagadnienia nie tylko w sposób teoretyczny, ale również wzbogacają je o cenne doświadczenia oraz wiedzę praktyczną. Przyjdź i przekonaj się sam!

Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Zachodni WBK.

Zapisy: http://investmentbankingweek.evenea.pl/

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie dwujęzycznego CV zgodnego ze standardami opisanymi w podanym wyżej linku.

Serdecznie zapraszamy!