Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inwestowanie sposobem na pomnażanie oszczędności

Skuteczne, samodzielne inwestowanie na rynku kapitałowym wymaga dużej wiedzy na temat instrumentów finansowych, strategii inwestycyjnych, transakcji giełdowych czy metod analizy rynku kapitałowego i sytuacji makroekonomicznej w danym kraju, a nawet psychologii inwestowania. Z pomocą przychodzą fundusze inwestycyjne – lokowanie w nich oszczędności nie wymaga znajomości wszystkich wymienionych aspektów inwestowania na rynku kapitałowym.

Ktoś, kto powierzy swoje oszczędności funduszowi, nie ma zagwarantowanej określonej stopy zwrotu w danym okresie – jak np. na lokacie bankowej, czy obligacji skarbowej, gdzie znamy wielkość zysku, jaki przyniesie nam dany instrument na koniec jej okresu. Jednak pieniądze włożone do funduszu, szczególnie w długim okresie czasu, dzięki nieco innej konstrukcji powinny osiągnąć trochę wyższy zysk, niż na lokacie w banku. Występuje w nim jednak także ryzyko straty zainwestowanych środków.

Aby to ryzyko ograniczyć, jedną z naczelnych zasad, jaką kierują się zarządzający funduszami inwestycyjnymi jest dywersyfikacja portfela. Dywersyfikacja portfela na poziomie funduszu oznacza lokowanie środków w instrumenty finansowe o różnorodnych charakterystykach inwestycyjnych, skutkiem czego następuje ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Funduszami zarządzają specjaliści, którzy posiadają ekspercką wiedzę i doświadczenie zawodowe, a decyzje inwestycyjne podejmują w oparciu o szczegółowe analizy. Dodatkowo – ponieważ zarządzający funduszami zarządzają znacznymi środkami pieniężnymi, mogą oni zdywersyfikować portfel znacznie skuteczniej niż indywidualny inwestor operujący mniejszymi kwotami. W ten sposób inwestowanie za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego jest dużo bezpieczniejsze niż w wypadku samodzielnego inwestowania.

Fundusze inwestycyjne cieszą się olbrzymią popularnością na całym świecie – w końcu 2005 roku aktywa blisko 57 tysięcy funduszy inwestycyjnych wynosiły aż 17,8 biliona dolarów.

Środowisko towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce jest reprezentowane przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Organizuje ona także konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat funduszy inwestycyjnych.

fot. shutterstock