Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inwestuj odpowiedzialnie

Przed studentami zainteresowanymi nabyciem wiedzy o możliwościach lokowania swoich oszczędności oraz związanych z tym korzyści i potencjalnych zagrożeń pojawia się znakomita okazja – konferencja „ Jak odpowiedzialnie inwestować?”, która odbędzie się 18 i 19 stycznia 2008 na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. Bogdan Klepacki.

Konferencja jest główną częścią projektu „Odpowiedzialny Inwestor” realizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych (IAAS) w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Składa się na nią cykl warsztatów dotyczących odpowiedzialnego i racjonalnego inwestowania na giełdzie, mający zachęcić studentów do aktywności w tej dziedzinie. Eksperci z Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zapoznają uczestników ze specyfiką rynku walutowego, towarowego i pieniężnego, doradzą jak tworzyć portfele papierów wartościowych, zaprezentują instrumenty alternatywne dla akcji.

Mając na uwadze rosnące znaczenie i popularność idei odpowiedzialnego biznesu organizatorzy wydarzenia zapewnili także uczestnikom zdobycie informacji o szczególnie interesującym w kontekście giełdy aspekcie – Corporate Governance (zasadach ładu korporacyjnego). Sądzimy bowiem, że firmy, które potrafią wykazać, że przestrzegają zasad dobrego nadzoru są w dużej mierze innowacyjne, przejrzyste i bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Zagadnienie corporate governance będzie tematem wykładu otwierającego konferencję. Wygłosi go Andrzej S. Nartowski, Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów, która propaguje nowoczesne standardy corporate governance w Polsce, zasady dobrych praktyk i przejrzystość w gospodarce.

Szczegółowy program konferencji znajdziesz na http://iaas.sggw.pl/

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji!!! Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: inwestor.sggw@gmail.com.  Liczba miejsc ograniczona!!!

 IAAS – International Association of Students in Agricultural and Related Sciences – jest jedną z największych i przodujących rolniczych organizacji studenckich na świecie, na warszawskiej SGGW istnieje od 2003 roku. Do jej celów należy m.in. stymulowanie procesu wymiany wiedzy pomiędzy studentami i promowanie zrównoważonego rolnictwa. W ramach programów Ex-pro IAAS jest organizatorem międzynarodowej wymiany studentów, pośrednikiem w praktykach i stażach; by  ułatwić kontakt studentów z firmami organizacja prowadzi także programy ambasadorskie.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to edukacyjny program społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizowany we współpracy z PricewaterhouseCoopers, Danone Sp. z o.o. oraz Fundacją Bankową im. L. Kronenberga skierowany do młodych osób zaangażowanych w działalność z obszaru odpowiedzialnego biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). LOB tworzy sieć kół naukowych i organizacji studenckich z uczelni w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, które przygotowują i realizują projekty promujące odpowiedzialny biznes w lokalnym środowisku akademickim, samorządowym i biznesowym. Patronami medialnymi programu są: Eurostudent; Magazyn Motyw; Manko. Magazyn Studencki AE w Krakowie oraz Pracuj.pl