Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inwestuj w siebie. Studiuj podyplomowo

Najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie. Jednym ze sposobów na stałe podnoszenie kompetencji i umiejętności są studia podyplomowe. Poszerzają horyzonty, wyposażają w nową wiedzę, pozwalają na spełnienie marzeń o dodatkowym dyplomie. Ale nie tylko…

 

Studia podyplomowe to jeden z najlepszych sposobów na kontynuowanie edukacji. Umożliwiają zdobycie wielu nowych kompetencji i umiejętności, które mogą przyczynić się do uzyskania lepszej pracy lub awansu. Nie bez powodu coraz więcej firm decyduje się na finansowanie bądź dofinansowywanie studiów podyplomowych swoim pracownikom. To jeden z najlepszych sposobów na to, by pracownicy rozwinęli posiadane umiejętności lub uzyskali nowe, a dzięki temu pięli się po szczeblach kariery.

 

Wybierz właściwie

Absolwenci mają do wyboru wiele różnych kierunków studiów podyplomowych. Mogą kontynuować dotychczasowe kierunki kształcenia, wybierając nową specjalizację, mogą też studiować zupełnie nowy kierunek. Ciekawą propozycję, opartą na obecnych trendach na rynku pracy, przygotowało Kolegium Europejskie. Kształci ono specjalistów w zakresie komunikacji międzykulturowej, innowacyjnych negocjatorów, administratorów, analityków, badaczy oraz liderów posiadających kompetencje i doświadczenie interdyscyplinarne, regionalne oraz międzynarodowe. Kolegium Europejskie było pierwszą na świecie placówką akademicką oferującą studia podyplomowe oraz szkolenie w zakresie spraw europejskich i do dzisiaj posiada innowacyjną ofertę w tym zakresie.

 

 

Otwórz się na świat

Kolegium Europejskie oferuje studia polecane szczególnie osobom, które chciałyby pracować w instytutach zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Ale nie tylko, bowiem absolwenci Kolegium pracują w: instytucjach europejskich (30 proc.), sektorze prywatnym (21 proc.), administracji publicznej (18 proc.), sektorze akademickim (8 proc.), pozarządowym (7 proc.), specjalizując się w m.in. w obszarze stosunków międzynarodowych (24 proc.), kultury i edukacji (10 proc.), polityki społecznej (10 proc.), prawa (8 proc.), ekonomii (6 proc.), praw człowieka (6 proc.) i mediów (6 proc.).

 

Studia podyplomowe w Kolegium Europejskim poszerzają horyzonty, rozwijają wiedzę na temat naszego regionu, Europy i świata, a przede wszystkim wyzwalają innowacyjność. Polecane są więc wszystkim, którzy chcieliby uzyskać nową wiedzę o świecie. Sprzyja temu międzynarodowa społeczność studentów. Osoby uczące się w Kolegium Europejskim pochodzą z 30. różnych stron świata. To uczy otwartości i szacunku, sprzyja powstawaniu innowacyjnych pomysłów, ułatwia zrozumienie innych kultur oraz pozwala na subiektywne spojrzenie na samego siebie.

 

W Kolegium Europejskim studenci biorą także udział w licznych warsztatach rozwoju umiejętności. Absolwenci opuszczają więc mury uczelni bogatsi nie tylko o nową wiedzę, ale także o bagaż nowych kompetencji. A to z pewnością docenią obecni lub przyszli pracodawcy.