Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inwestuj w siebie

Jak uzyskać dofinansowanie na studia podyplomowe?

Najlepsza inwestycja to… inwestycja w siebie. Te słowa usłyszymy od każdego doradcy personalnego i zawodowego. Jedną z takich inwestycji jest edukacja.

W czasach, kiedy konkurencja na rynku pracy stale rośnie, kandydaci nieustannie muszą podnosić swoje kwalifikacje. Najlepszym sposobem na pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności są studia podyplomowe, których popularność w Polsce z roku na rok rośnie. W roku akademickim 2010/2011 słuchaczami tego typu studiów było, wg opracowania GUS pt. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 roku”, aż 185 418 osób. – Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający, szczególnie w stosunku do osób młodych, wkraczających na rynek pracy. Choć ponad połowa absolwentów szkół średnich idzie na studia, to jakość i zakres zdobytego wykształcenia nie zawsze pokrywa się z oczekiwaniami pracodawców, które z roku na rok są coraz wyższe.Elastyczność, zdolność do przekwalifikowania się, łatwość w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości biznesowej – to nowe umiejętności, oprócz standardowej kierunkowej wiedzy, zdobywane w ramach studiów wyższych – informuje Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA Polska.

 

Całkiem za darmo?


Studia podyplomowe może podjąć właściwie każdy, niezależnie od wieku, wystarczy tylko legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Wachlarz kierunków studiów podyplomowych jest niezwykle szeroki. Oferta dostępna jest zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Dla przykładu, Uniwersytet Jagielloński ma w swojej ofercie aż 89 kierunków. – Aktualnie mamy w ofercie 89 kierunków studiów podyplomowych. Dużą popularnością cieszy się większość studiów na Wydziale Prawa i Administracji, niektóre kierunki z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, jak np. Psychologia transportu. W tym roku lub od roku akademickiego 2012/2013 w ofercie będzie dostępnych 35 nowych kierunków – informuje Dorota Maciejowska z Działu Nauczania UJ. Chociaż oferta studiów podyplomowych jest tak bogata, studentów odstrasza niejednokrotnie cena, jaką trzeba za nie zapłacić. Zupełnie niepotrzebnie. Na studia podyplomowe możemy uzyskać dofinansowanie, dzięki czemu ich podjęcie wcale nie uderzy po kieszeni.

 

Podnieś kwalifikacje


Wielu młodych ludzi boryka się obecnie z trudną sytuacją na rynku pracy. Liczba bezrobotnych wciąż rośnie. W styczniu tego roku stopa bezrobocia wzrosła do 13,2% z 12,5% w grudniu i osiągnęła liczbę 2 121 000 osób. Pomocą służą urzędy pracy, które realizują programy aktywizacji zawodowej młodych osób. Jednym z takich programów jest dofinansowanie do studiów podyplomowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub jako poszukujące pracy. Urząd pracy może sfinansować nawet do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie uczestnictwa w zajęciach osoba bezrobotna otrzymuje również stypendium w wysokości 20 proc. Zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium to nie przysługuje jednak osobom poszukującym pracy. – Podstawą do sfinansowania kosztów studiów podyplomowych jest złożenie wniosku z uzasadnieniem celowości wnioskowanego kierunku oraz zaświadczenia wydanego przez organizatora studiów podyplomowych. Jeśli chodzi o wspomnianą celowość, jest to zobowiązanie od pracodawcy, który wyrazi gotowość zatrudnienia osoby studiującej – informuje Andrzej Zaguła z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

Droga na szczyt


O dofinansowanie na studia podyplomowe mogą się również ubiegać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracownicy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć swoją wartość na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Takich ofert najlepiej szukać na portalu Inwestycjewkadry.pl. – Nasz portal jest największą bazą szkoleń i studiów podyplomowych w Polsce. Instytucje szkoleniowe samodzielnie zamieszczają w bazie oferty różnych form edukacyjnych. Można tam znaleźć wykaz aktualnych studiów podyplomowych i szkoleń współfinansowanych z funduszy UE. W tej chwili wykaz liczy ponad 1160 kierunków studiów podyplomowych i blisko 540 kierunków studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, a także ponad 19 500 szkoleń i blisko 6 600 szkoleń współfinansowanych z EFS – informuje Ilona Knapik z Biura Prasowego Kampanii.

 

Kiedy podjąć decyzję?


Specjaliści radzą, by nie robić tego od razu po ukończeniu studiów wyższych. – Oferta studiów podyplomowych jest bardzo bogata. Pracownicy legitymują się wieloma dyplomami i certyfikatami. Warto jednak poczekać z decyzją o wyborze studiów podyplomowych do momentu zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Często bowiem dopiero podczas pracy zawodowej okazuje się, że nasze zainteresowania i oczekiwania pracodawcy są różne. Co więcej, może zdarzyć się, że nasz plan zawodowy ulegnie zmianie i zainteresuje nas zupełnie inna dziedzina czy branża – radzi Jakub Bejnarowicz. – Warto więc na bieżąco śledzić trendy w programach studiów zawodowych i znaleźć taki kierunek, który będzie pokrywał się z oczekiwaniami pracodawców. W tym celu można porozumieć się z pracodawcą i omówić plan rozwoju zawodowego – dodaje. Absolwenci studiów wyższych mają podobne odczucia. – Wiem, że absolwenci często trzymają się kurczowo tylko jednej specjalizacji, uważając, że jak się studiowało ekonomię, to podyplomówkę też należy robić z ekonomii. To nie powinno tak działać. Studia podyplomowe mają poszerzać nasze horyzonty. Warto pójść o krok dalej i, jak doradzają specjaliści, szukać również możliwości podjęcia studiów podyplomowych za granicą. – Polski rynek oferuje także wiele kierunków studiów podyplomowych i programów edukacyjnych wykraczających poza granice Polski. Posiadając dyplom studiów lub międzynarodowy certyfikat, mamy szansę zaistnieć na globalnym rynku pracy. Coraz większą popularnością w Polsce, szczególnie w dziedzinie biznesu i finansów, cieszą się międzynarodowe kwalifikacje zawodowe. Ich posiadacze legitymują się określoną wiedzą i umiejętnościami potwierdzonymi przez certyfikowaną instytucję – uważa Jakub Bejnarowicz. Warto więc rozglądać się za możliwością podjęcia studiów podyplomowych, zwłaszcza że możemy zrealizować je zupełnie za darmo.