Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inwestujemy w rozwój młodych talentów

O specyfice pracy w branży retail oraz o perspektywach i możliwościach kariery w tym sektorze dla osób młodych – studentów i absolwentów – opowiadają Dorota Patejko – Dyrektor ds.  Komunikacji i CSR oraz Małgorzata Makowska – Koordynator rekrutacji w Auchan Retail Polska.

DOROTA PATEJKO, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR

 

MAŁGORZATA MAKOWSKA, Koordynator rekrutacji w Auchan Retail Polska

Jak wygląda rynek pracy w Państwa branży w Polsce i jak będzie się on rozwijał w kontekście możliwości kariery dla młodych ludzi? Jaka jest specyfika pracy w branży retail? Jakich pracowników poszukuje Państwa sektor?

Rynek w branży handlowej jest trudny, ale chłonny. Jest sporo ciekawych ofert pracy, a sama branża przechodzi obecnie głęboką transformację, mierząc się z wyzwaniami takimi jak: cyfryzacja, automatyzacja, a także nowe kompetencje dla liderów. Szukamy przede wszystkim studentów lub absolwentów – osób mobilnych, które są gotowe zmienić miejsce zamieszkania. Szukamy osób otwartych, lubiących ludzi, pasjonatów produktu, którzy chętnie podejmą wyzwanie zarządzania własnym działem oraz ekipą.

W branży retail bardzo istotne są kompetencje miękkie. Jakie umiejętności są najważniejsze, także w Państwa firmie?

W Auchan stawiamy przede wszystkim na osoby otwarte, które chcą się uczyć i pogłębiać swoją wiedzę w zakresie szeroko pojętego biznesu i handlu. Szukamy osób uśmiechniętych, pozytywnie nastawionych do życia, którzy lubią ludzi i są otwarci na relacje. Promujemy w firmie modele współpracy, dzielenia się, wspierania. Szukamy osób lubiących wyzwania, otwartych na zmiany.

Jakie programy praktyk i staży oferują Państwo studentom? Studentów jakich kierunków Państwo poszukują?

Auchan oferuje płatny staż managerski oraz płatny staż dla młodzieży. Płatny staż managerski skierowany jest do studentów lub absolwentów, którzy są dyspozycyjni w pełnym wymiarze godzin (40 godzin tygodniowo) i chętni do pogłębiania wiedzy w zakresie zarządzania i produktu. Staż trwa 3 miesiące i kończy się zbudowaniem, a następnie wdrożeniem swojego projektu handlowego. Najlepszym stażystom proponujemy zatrudnienie w Auchan na stanowisku Managera Handlowego. Jest to dobry start dla ludzi młodych, którzy chcą rozwijać swoją karierę w sieci handlowej o ugruntowanej pozycji na rynku.

Płatny staż dla młodzieży – to propozycja zatrudnienia dla młodzieży, tzn. osób powyżej 16. roku życia, które poszukują sezonowej, dorywczej pracy, z godzinami pracy dopasowanymi do potrzeb i zajęć. Oferta pracy kierowana jest do osób bez doświadczenia, gdyż wszystkiego uczymy, oferując szkolenia zawodowe.

Jak wygląda proces rekrutacji na programy praktyk/staży lub do pracy w Państwa firmie? Na co studenci i absolwenci powinni zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych?

Rekrutację przeprowadza specjalista ds. rekrutacji w danym sklepie. Rekrutacja jest dwuetapowa: etap pierwszy to rozmowa telefoniczna, podczas której poznaje się oczekiwania każdej ze stron związane ze stażem oraz szczegóły dotyczące zatrudnienia.
Etap drugi to spotkanie, podczas którego kandydat może przedstawić swoją motywację, dotychczasowe doświadczenie (zawodowe, społeczne lub wolontariackie) oraz sprecyzować kierunek swojego rozwoju zawodowego. Na spotkaniu kandydat otrzymuje wszelkie szczegóły dotyczące stażu. To kluczowy moment, aby wzajemnie się poznać i zbudować relację.

Czy po zakończeniu praktyk/stażu studenci mogą liczyć na dalszą karierę w Państwa firmie? Co Państwa wyróżnia na tle innych firm z branży?

Przede wszystkim 3-miesięczny staż managerski jest wstępem do zatrudnienia, gdyż najlepsi stażyści są zatrudniani jako Managerowie Handlowi. Dalszy rozwój wpisuje się w ogólny plan rozwojowy, proponowany wszystkim pracownikom. Raz w roku każdy pracownik Auchan podsumowuje swoją pracę z bezpośrednim przełożonym, określa również swoje potrzeby szkoleniowe oraz może zaprezentować swój projekt zawodowy w naszej firmie. Auchan inwestuje w rozwój młodych talentów. Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest tworzenie miejsc pracy, będących szkołą sukcesu dla naszych współpracowników. Zatrudniamy głównie do sklepów, gdzie znajdzie się miejsce zarówno dla doświadczonych pracowników, jak i absolwentów, którym dajemy możliwość szybkiego rozwoju na ścieżce managerskiej.

 


Jak to robimy?

Rozwój w ramach ścieżki managerskiej w Auchan

  • 458 000 godzin szkoleń w roku
  • 59% osób z awansu wewnętrznego w kadrze managerskiej
  • 80% umów na czas nieokreślony