Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inżynierskie Targi Pracy 3.03.2011

Kraków, Hala TS Wisła

Studenci krakowskich uczelni już po raz XIII będą mieli okazję zapoznać się z ofertami pracy atrakcyjnych przedsiębiorstw. Na Inżynierskich Targów Pracy, organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST
AGH Kraków, zagoszczą przedstawiciele około 45 firm.

Przedsiębiorcy będą mieli okazję zachęcić młodych wykształconych inżynierów do ubiegania się o stanowiska pracy, praktyki lub staże w swoich firmach. Studenci natomiast poszerzą swą wiedzę na temat sytuacji na rynkupracy i uzyskają możliwość nawiązania kontaktu z pracodawcami.

Więcej informacji na: www.itp.BEST.krakow.pl
oraz www.facebook.com/BEST.itp.