Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej

 

5 marca 2018, w godzinach 9.00 – 15.00 w Hali „Nowej” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej   (Gliwice, Kaszubska 28) odbędzie się XX edycja Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości. W trakcie targów swoją ofertę skierowaną do studentów, absolwentów i pracowników naukowych przedstawią przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy oraz organizacje wspierające początkujących biznesmenów. Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Śląska, koordynatorami Biuro Karier Studenckich i Samorząd Studencki.

Targi stanowią doskonałą okazję do poznania ofert rynku pracy skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Pokazując warunki i możliwości uzyskania zatrudnienia ułatwiają również uczniom szkół ponadgimnazjalnych podjęcie decyzji dotyczących najbardziej atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej. Ich największą zaletą jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pracobiorcy i pracodawcy w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Takie warunki sprzyjają wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw, a potencjalnymi kandydatami do przyjęcia na praktykę, staż czy etat. Pozwalają na wzajemne przedstawienie potrzeb, możliwości i oczekiwań. Są również niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie.

             Ideą przedsięwzięcia jest skojarzenie potrzeb podmiotów gospodarki rynkowej z możliwościami studentów i absolwentów oraz doświadczonych pracowników naukowych nie tylko Politechniki Śląskiej, ale również i innych uczelni regionu. Wydarzenie przyczynia się również do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych (w tym rozpraw doktorskich), jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań.

 

Wystawcy obszaru „Przedsiębiorczość” pokażą przedstawicielom środowiska akademickiego, jak pozyskiwać środki na rozwój działalności, jak uporać się z procedurami formalnymi i prawnymi, które nieodłącznie towarzyszą prowadzeniu własnej firmy i wreszcie jak skutecznie generować zyski, pracując na własny rachunek.

Jakość oferty prezentowanej przez wystawców i związanych z nią możliwości rozwoju zawodowego doceniają licznie przybywający na targi studenci, absolwenci i pracownicy naukowi. Szacuje się, że średnia liczba uczestników targów pracy w Politechnice Śląskiej wynosi 8 000, co dowodzi, że idea organizacji wydarzenia została dopasowana do potrzeb i oczekiwań środowiska akademickiego.

 

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości są niewątpliwie sposobnością do znalezienia nowych pracowników, stażystów i praktykantów oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych wywodzących się z Politechniki Śląskiej. Z drugiej strony są okazją do poznania oferty i możliwości, jakie stwarza współczesny rynek pracy.

 

Szczegółowy opis wydarzenia, w tym spis wystawców, dostępne są na stronie www.targipracy.polsl.plhttp://targipracy.polsl.pl/.

           

Kontakt do organizatorów: tel.: 32 237 20 75, fax.: 32 237 15 59, kariera@polsl.pl