Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

IV Naukowa Konferencja WSL Forum

Zakończyła się VI Naukowa Konferencja WSL Forum. Przedsięwzięcie zorganizowane 13 maja 2011 roku przez Wyższą Szkołę Logistki przyciągnęło do Poznania blisko 200 naukowców z całej Europy. Międzynarodowe spotkanie odbyło się w atmosferze jubileuszu 10-lecia istnienia WSL, pierwszej w Polsce uczelni logistycznej. Patronat nad wydarzeniem objęła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WSL FORUM odbywa się cyklicznie w latach nieparzystych, naprzemiennie z Polskim Kongresem Logistycznym „Logistics”, organizowanym przez Instytut Logistyki
i Magazynowania. Obie imprezy mają charakter międzynarodowy. Kongres traktuje
o najlepszych praktykach w logistyce, natomiast podczas WSL FORUM dyskutuje się
o problemach logistycznych w badaniach naukowych.

 

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli środowisk naukowych zajmujących się szeroko rozumianą logistyką, ale również do praktyków, zainteresowanych współpracą z ośrodkami badawczymi w zakresie poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów logistycznych. Program tegorocznego spotkania podzielony został 14 sekcji tematycznych m.in.: transport, nowe technologie w logistyce, łańcuchy dostaw, strategie logistyczne, zapasy i magazyny, bezpieczeństwo i ryzyko, logistyka produkcji, logistyka przedsiębiorstw, logistyka miast i portów, wartość i efektywność w logistyce, naukowe badania w logistyce.

 

Wydarzenie zainaugurował Rektor Wyższej Szkoły Logistyki, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski. Gospodarz Konferencji nie krył zadowolenia z faktu, że to naukowe spotkanie obrało charakter międzynarodowego forum, podczas którego prezentowane są wyniki najnowszych prac badawczych oraz omawiane nowe idee i koncepcje w tak intensywnie rozwijającej się dziedzinie wiedzy jaką jest współczesna logistyka.

Jako pierwszy wystąpił prof. zw. dr hab. Marek Ciesielski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swojej prezentacji udowodnił, że łańcuchy dostaw są rodzajem sieci gospodarczych, chociaż w Polsce oba te pojęcia są nadal różnie definiowane.  Następnie prof. dr hab. Walerij Siergiejewicz Lukinkij z Państwowego Uniwersytetu Inżynieryjno- Ekonomicznego w St. Petersburgu przedstawił etapy ewolucji współczesnych modeli kosztów logistycznych. W prelekcji przeanalizował wzajemne relacje modeli TLC i EOQ.

 

O zagadnieniu „Green Logistics“, czyli proekologicznym kształtowaniu procesów w ramach lańcuchów logistycznych opowiedział natomiast Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd Hentschel z Wyższej Szkoły Logistyki. Profesor zaznaczył, że w sytuacji powszechnej globalizacji żadne z przedsiębiorstw nie uniknie zderzenia się z tym wyzwaniem.

 

Znaczenie operatora logistycznego w kształtowaniu obsługi klienta instytucjonalnego przybliżył prof. dr hab. Jan Długosz z Wyższej Szkoły Logistyki. Prelegent zauważył, że operatorzy logistyczni dzięki kreatywności, wdrażaniu nowych technologii nie tylko rozszerzają zakres swoich usług, ale podejmują się również nowych funkcji osiągając nowe efekty oraz pełniąc nowe role.

 

Prof. zw. dr han Halina Szulce wyjaśniła uczestnikom Konferencji znaczenie działań marketingowych w firmach logistycznych. Zwróciła uwagę na badania sondażowe, które pokazały, że przedsiębiorstwa z branży TSL przywiązują małą wagę do analizy efektów działań marketingowych, uważając je za mało przydatne w codziennej pragmatyce zarządzania. Ostrzegła również, że takie przekonanie może w przyszłości skutkować utratą przez te firmy korzystnej pozycji na rynku. 

 

Natomiast analizę różnych aspektów zagrożeń wstępującyh w procesie logistycznym, związanym z obrotem materiałów niebezpiecznych, głównie w kontenerach, w obszarze portów morskich przeprowadziła dr Barbara Pytko z Akademii Morskiej w Gynii.

 

Konferencji uczestniczyli profesorowie wiodących polskich i zagranicznych ośrodków kształcenia w zakresie logistyki i transportu, m.in: prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Mariusz Jedliński z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Piotr Grudkowski z Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Bernard Rzeczyński z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. inż. Bernd Hentschel z BERLINOXX, dr habil. Frank Himpel z Hochschule Anhalt, Dipl.- Ing. Jülling Thorsten, Aircargo Berliner Flughäfen, prof. dr hab. Frank Himpel z Hochschule Anhalt, prof. dr inż. Herbert Sonntag z Technische Hochschule Wildau oraz prof. Walerij Siergiejewicz Lukinkij, i prof. Ewgenij Konstantinowicz Korowjakowski z Państwowego Uniwersytetu Inżynieryjno- Ekonomicznego w St. Petersburgu.