Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

IX Prawnicze Targi Pracy – otwarcie już wkrótce !!!

W dniach 13- 14 listopada Pałac Kultury i Nauki będzie po raz kolejny będzie gościł przedstawicieli kancelarii, firm i wydawnictw prawniczych, którzy wyjdą naprzeciw studentom oraz młodym prawnikom, by zaprezentować im możliwe ścieżki kariery, a także zaprosić do współpracy.

Prawnicze Targi Pracy to odpowiedz na rosnące wśród studentów zainteresowanie praktykami prawniczymi oraz trend coraz wcześniejszego wkraczania na rynek pracy. Trzydniowe spotkanie ma na celu przedstawienie aktualnych ofert praktyk lub pracy , bezpośrednią rozmowę z przedstawicielami wystawców, a przede wszystkim wzajemną konfrontację możliwości oraz oczekiwań.
 
Jest to jedyna okazja, by bezpośrednio przekazać swoje CV, lepiej poznać kulturę organizacyjną wystawców oraz doświadczyć namiastki procesu rekrutacyjnego. Założeniem organizatora – Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland jest, by Targi stanowiły forum dialogu oraz pomost łączący środowisko prawników praktyków oraz studentów i absolwentów prawa.
 
Do udziału w Targach zaproszono ponad 20 podmiotów, zainteresowanych rynkiem studentów i absolwentów prawa wśród nich największe kancelarie, firmy konsultingowe oraz wydawnictwa prawnicze, a także studentów prawa i administracji z całej Polski.
Wzorem lat ubiegłych organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy uczestników ze wszystkich ośrodków akademickich.
 
 
Więcej informacji o Targach i podmiotach biorących w nich udział na stronie: www.elsa.org.pl/targi