Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak będzie wyglądać przyszłość polskiego rynku pracy?

Jak Polacy zapatrują się na przyszłość rynku pracy? Patrzą na nią optymistycznie, czy są pełni obaw? Co myślą nowoczesnych technologiach – widzą nich szansę na rozwój, czy zagrożenie? Jakie jest ich wymarzone miejsce pracy? Czy są gotowi na przekwalifikowanie się? Na te pytania odpowiada badanie „Upskilling Hopes and Fears 2021”, przeprowadzone przez PwC.

Jak wynika badania PwC, Polacy są mniejszymi optymistami niż pracownicy reszty świata, gdzie aż 50% respondentów nadzieją patrzy przyszłość, jedna trzecia wyraża zaniepokojenie. 37% naszych rodaków jest pozytywnie nastawiona do zmian, ekscytują ich nowe możliwości (21%) są pewni, że odniosą sukces (12%). Jakie jest ich nastawienie do technologii?

Polacy kontra technologia

Większość ankietowanych (57%) technologiach dostrzega szansę na rozwój, nie zagrożenie, 52%, że zmiany technologiczne pozytywnie wpłyną na perspektywę ich zatrudnienia przyszłości, 51% zauważa, że szybki postęp technologiczny będzie głównym czynnikiem, który wpłynie na rynek pracy najbliższych 3–5 latach. Oddziaływać na transformację rynku pracy będą także nowe preferencje pracowników, tym chęć do pracy zdalnej i/lub hybrydowej (49%), dalej zmiany demograficzne (43%) oraz niedobór zasobów naturalnych zmiany klimatu (42%).

Jednocześnie 2/3 respondentów zauważa, że automatyzacja niesie pewne ryzyko dla niektórych miejsc pracy, ale 45% nich nie obawia się, że negatywnie wpłynie ona na ich karierę zawodową. tym przypadku wypadamy lepiej niż reszta świata – 45% ankietowanych zagranicy obawia się, że automatyzacja zabierze im pracę. Polscy pracownicy są pewni swojej zawodowej pozycji – 53% nich uważa, że jest mało prawdopodobne, by najbliższych pięciu latach postęp technologiczny sprawił, że ich praca się zdezaktualizuje. Na świecie grupa respondentów deklarująca to samo przekonanie jest znacznie mniejsza, wynosi 39% – taki sam procent osób na świecie uważa ten scenariusz za prawdopodobny.

 

Jak chcemy pracować?

Polscy respondenci badania PwC przyznają (55%), że część ich zadań może być wykonywana zdalnie, dlatego większość nich (77%) wskazuje, że przyszłością rynku pracy jest model hybrydowy – łączący elementy pracy zdalnej pracą biurze lub klienta. Tylko 14% ankietowanych chciałoby powrotu do tradycyjnego modelu pracy, znanego przed pandemią, 9% uważa, że będziemy mieć do czynienia wyłącznie pracą zdalną.

Co jest ważne dla pracowników?

Badanie potwierdziło, że nadal misja wartości firmy są kluczowe dla jej pracowników – 81% respondentów deklaruje, że chce pracować organizacji, która ma pozytywny wpływ na społeczeństwo, 52% pragnie założyć własną firmę. Cenimy sobie także niezależność prywatność – pozostajemy sceptyczni wobec przekazywania naszym pracodawcom danych osobowych, takich jak dostęp do social mediów (zgodziłoby się na to 21% polskich pracowników), niechętnie wyrażamy także zgodę na monitorowanie naszej wydajności pracy za pomocą specjalnych urządzeń czy aplikacji (29%). Ważniejsze jest dla nas także wykonywanie pracy, która ma znaczenie wywiera wpływ (54%) niż wyższa pensja (46%).

Kompetencje cyfrowe

Pozytywnie oceniamy swoje kompetencje cyfrowe (62%) – przyznajemy, że momencie wybuchu pandemii były one już wystarczające (26%) lub rozwinęliśmy je ostatnim roku (36%). Jednak niemal co piąty respondent (19%) przyznał, że jeszcze rok temu nie miał wystarczających umiejętności digital, ich nauczenie się stanowiło duże wyzwanie. Co ważne, 84% polskich uczestników badania wyraża pewność co do umiejętności przystosowania się do korzystania nowych technologii miejscu pracy.

zdobywaniu kompetencji cyfrowych pomagają pracodawcy, także poza standardowymi obowiązkami – podkreśla do 78% badanych. Jednak ich przekonaniu, odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji spoczywa jednakowo na samych pracownikach (76% odpowiedzi), jak na pracodawcach (73%).

Chcemy się rozwijać

Polscy pracownicy stawiają na rozwój – 86% nich jest gotowa do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, nawet do przekwalifikowania, aby utrzymać się na rynku pracy. Niemal tyle samo osób przyznaje (85%), że zdobywa nowe umiejętności, by dostosowywać się do coraz bardziej cyfrowego świata. ciągu ostatnich 12 miesięcy najwięcej pracowników nauczyło się nowych rzeczy poprzez wykonywanie swoich obowiązków pracy (48%), 45% uczestniczyło darmowych kursach online. Jedynie 28% respondentów sfinansowało szkolenia dla siebie własnych pieniędzy.

Badanie PwC sprawdziło też, które umiejętności są najmocniejszą stroną polskich pracowników. Wśród wymienianych najczęściej były: współpraca (89%), szybkie uczenie się nowych rzeczy rozwiązywanie problemów (po 87% wskazań) oraz zdolność do adaptacji (84%).

 

Źródło: Badanie PwC Upskilling Hopes & Fears 2021