Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak dbać o dobry wizerunek firmy w obecnych czasach?

Rozmowa z Małgorzata Ziębą, Public Relations Manager na Polskę Faurecia Automotive Polska Sp. z o.o.

Jakie działania podejmują zazwyczaj firmy w trosce o swój wizerunek?

Od wielu lat obserwujemy wzrost zainteresowania firm budowaniem pozytywnego wizerunku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Firmy starają się uatrakcyjnić swą ofertę względem pracowników proponując im między innymi szansę na szybki awans, bezpieczne zatrudnienie, elastyczne godziny pracy, możliwość międzynarodowej kariery, projekty stanowiące wyzwania, wewnętrzny program szkoleń, wreszcie odpowiednie wynagrodzenie.

Firmy zdają sobie doskonale sprawę z tego, że to właśnie pracownicy stanowią ich największy majątek i że od ich wiedzy, umiejętności i motywacji zależy rozwój przedsiębiorstwa.

Równocześnie pracownicy są najbardziej wiarygodnymi przekaźnikami informacji o firmie. To oni w pierwszej kolejności przekazują wiedzę o kondycji firmy, o jej kulturze organizacyjnej, o jej dniu dzisiejszym i o przeszłych wydarzeniach, które utkwiły w pamięci i wciąż tworzą wizerunek przedsiębiorstwa.

Dlatego też firmy starają się budować solidną i dobrą reputację poprzez rozwój pozytywnych relacji międzyludzkich.


Na czym polega ten rozwój?

Nie ulega wątpliwości, że właściwe relacje między pracownikami a kierownictwem wpływają pozytywnie na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Są warunkiem partnerstwa, optymistycznego patrzenia w przyszłość, wiary w sukces wspólnie realizowanych zadań. Przyczyniają się w zasadniczy sposób do tworzenia wizerunku dobrego pracodawcy.

Rozwój tych dobrych relacji jest oczekiwanym i skutecznym elementem budowania dobrego wizerunku firmy zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego i nadciągającej drugiej fali kryzysu.


Czy z punktu widzenia osoby zajmującej się PR – em w firmie istnieją jeszcze inne elementy, które przyczyniają się do budowania dobrego wizerunku?

Ważnym elementem jest koordynacja komunikacji wewnętrznej i współpraca z działami Zasobów Ludzkich w obrębie kraju. Okazuje się, że prowadzenie skoordynowanej polityki komunikacji we współpracy z działami ZL ma zasadniczy wpływ na tworzenie i umacnianie korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa. Z perspektywy Faurecii w Polsce takim przykładem są nasze wspólne wysiłki mające na celu przyciąganie i zatrzymywanie talentów w firmach. Każdego roku wspólnie organizujemy prezentacje przedstawicieli Faurecii w wyższych

uczelniach. Nasza obecność wśród studentów, a z czasem – naszych potencjalnych pracowników – służy umacnianiu i propagowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Dzięki takim prezentacjom mamy okazję pokazać Faurecia jako firmę przodującą w stosowaniu światowej klasy technologii, a zarazem jako firmę, która docenia wiedzę, zwiększa kompetencje, ceni wyniki, a przy tym sprzyja awansom i wewnętrznej mobilności.


Faurecia jest firmą o globalnym zasięgu istniejącą w 33 krajach. Zatrudniacie ponad 75 tysięcy pracowników w świecie, z czego około 6 tysięcy osób pracuje w Polsce. Jaką rolę w umacnianiu wizerunku Waszej firmy w obecnych trudnych dla biznesu czasach pełni jednolita kultura organizacyjna?

Gdy myślimy o naszej wspólnej kulturze organizacyjnej – to bierzemy pod uwagę normy, wartości, postawy reprezentowane przez członków naszej organizacji. Są one spisane w Kodeksie Etycznym dostępnym dla każdego pracownika. Trzeba podkreślić, że wszystkie działy w naszej firmie biorą na siebie odpowiedzialność za kształtowanie odpowiedniego obrazu organizacji w świadomości otoczenia. W praktyce oznacza to określenie norm kształtujących relacje firmy z takimi grupami docelowymi jak pracownicy, klienci, konkurenci, przedstawiciele mass mediów, lokalne władze, społeczność lokalna, etc…

Należy zauważyć, że globalizacja, współpraca międzynarodowa, tempo i dynamika zmian, innowacje, a także rozwój mediów społecznościowych – wszystkie te elementy stawiają nowe wyzwania przed managerami w zakresie kierowania organizacją.

Okazuje się, że nie tylko „twarde czynniki”, takie jak ukończenie studiów, pobyt zagranicą czy kompetencje innowacyjne są nieodzowne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Coraz bardziej liczą się umiejętności współpracy z ludźmi, wiedza o tym jak kierować zespołem, szeroko pojęte umiejętności komunikacyjne.

W obecnych czasach to właśnie umiejętność wdrażania zasad komunikowania będzie coraz częściej decydować o przewadze konkurencyjnej firmy. W Faurecii stale o tym pamiętamy.

Dziękujemy za rozmowę.