Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak napisać CV?

Koniecznie sprawdź!

CURRICULUM VITAE (CV), dawny życiorys z łac. oznacza „przypadki (zdarzenia) życia”. Dokument ten stanowi rodzaj wizytówki, w której należy umieścić najważniejsze fakty z naszego życia zawodowego oraz wykształcenie, umiejętności, ukończone kursy, zainteresowania itp.

 

Rodzaje CV:

1. Chronologiczny – fakty ułożone są w porządku czasowym, ale od najbliższych czasowo do najdalszych;

2. Funkcjonalny – uwypuklenie osiągnięć i doświadczeń najbardziej przydatnych na stanowisku, o które ubiega się kandydat;

3. Funkcjonalno – chronologiczny – łączący dwa powyższe typy;

4. Niekonwencjonalny – np. ilustrowany, z załączonym portfolio (w przypadku zawodów artystycznych, agencji reklamowych, itp.).

Osoba czytająca CV ma około 30 sekund na zapoznanie się z jednym dokumentem, a im atrakcyjniejsze jest stanowisko do obsadzenia, im więcej kandydatów się zgłasza, tym ten czas jest krótszy. Pracownicy działu rekrutacji mają za zadanie wyselekcjonować z wielu przysłanych do nich ofert dokumenty tylko kilku kandydatów, którzy będą mieli szansę zaprezentować się osobiście podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Aby zwiększyć swoje szanse pisząc CV warto kierować się następującymi zasadami:

 

1. Zwięzłość

CV powinno mieścić się na jednej stronie formatu A4. Tylko osoby z wieloletnim doświadczeniem, kandydujące na wysokie stanowisko mogą sobie pozwolić na dwu – stronicowe CV. Najważniejsze fakty należy podawać w punktach opatrzonych datami: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności (jęz. obce, obsługa komputera, itp.), ukończone kursy, zainteresowania.

 

2. Przejrzystość

CV piszemy na komputerze wyróżniając graficznie poszczególne informacje (pogrubioną lub powiększoną czcionką, akapitem). Niedopuszczalne jest jednak używanie kolorów czy ozdobników.

 

3. Prostota

Piszemy na białej kartce, jedną z podstawowych czcionek. Informacje podajemy prostą, poprawną polszczyzną. Ważne jest, aby pisać językiem zrozumiałym dla odbiorcy, który przecież nie musi być specjalistą w naszej dziedzinie, dlatego nie używamy skrótów czy żargonu zawodowego.

 

O czym warto pamiętać pisząc CV?

 


 • podawaj jedynie fakty;

 • poświęcaj więcej miejsca stanowiskom czy branżom związanym z pracą, o którą się starasz;

 • nie zakładaj, że czytający domyśli się, co chciałeś powiedzieć;

 • pisz w języku, w którym sporządzona była oferta;

 • pisząc życiorys angielski podaj swoją datę urodzenia;

 • francuski – wiek oraz nadaj CV tytuł (lub krótkie zdanie) wskazujący na stanowisko lub interesujący Cię dział; firmy francuskie często zatrudniają grafologa, proszą więc o odręczne sporządzenie dokumentów;

 • w CV amerykańskim wymagana jest dodatkowa rubryka „objective”, gdzie należy poinformować o celu pracy zawodowej;

 • jeśli wymagana jest fotografia, zainwestuj w dobre zdjęcie, musi być ono aktualne (kolor włosów, fryzura, zarost, okulary itp.); gdy wklejasz do CV zeskanowaną fotografię – niech będzie wyraźna, a nie zamazana, rozmyta.

Dobrze napisane CV powinno składać się z następujących części:

 


 • nagłówek CV – umieszczony na górze na środku strony;

 • dane osobowe i teleadresowe;

 • wykształcenie – powinno być przedstawione w odwrotnym porządku chronologicznym;

 • kariera zawodowa – również powinna być przedstawiona w odwrotnym porządku chronologicznym zaczynając od pracy, którą obecnie wykonujesz, podawaj raczej roczne daty rozpoczęcia pracy lub objęcia stanowisk;

 • informacje dodatkowe – o uzyskanych wyróżnieniach, ukończonych kursach specjalistycznych, posiadanych uprawnieniach, zainteresowaniach itd.

Przydatne linki:


Tekst pochodzi z serwisu Biura Promocji i Karier Politechniki Lubelskiej: http://www.pollub.pl/