Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak odzyskać swoje pieniądze?

Kiedy wpiszemy w internetową wyszukiwarkę hasło „zwrot podatku z zagranicy”, otrzymamy wynik bez mała 100 tys. stron, a na samym początku listy znajdziemy adresy firm specjalizujących się w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku z zagranicy. Jak dobrze wybrać? Wystarczy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Liczba firm specjalizujących się w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku z zagranicy jest ogromna. Dlatego w pierwszej kolejności stawiajmy na firmy działające zgodnie z prawem oraz sprawdzone – czyli takie, które działają na rynku od kilku lat, albo takie, z których korzystali nasi znajomi. Długi staż i zadowolenie klientów to najlepsze wizytówki.

Zakres usług

Następnie zastanówmy się, czego my oczekujemy od firmy i co ona może nam zaoferować – a rozbieżności w zakresie usług mogą okazać się znaczące. Wersja minimum obejmuje wypełnienie deklaracji podatkowej na podstawie dostarczonych przez nas informacji. Natomiast w wersji maksimum przekazujemy firmie odpowiednie dokumenty, a jej pracownicy biorą na siebie uzupełnienie ewentualnych braków, wypełnienie i wysyłkę deklaracji podatkowej oraz kontaktowanie się z zagranicznymi urzędami skarbowymi. Wiele firm na bieżąco informuje swoich klientów o postępach w procesie odzyskiwania nadpłaconego podatku za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po zakończeniu procedury istnieje również możliwość otrzymania całej korespondencji między firmą a urzędem skarbowym. Zapoznając się z zakresem usług danej firmy, sprawdźmy czy współpracuje ona ze specjalistami – doradcami podatkowymi, którzy dysponują stosowną wiedzą i znają najbardziej aktualne przepisy prawa podatkowego danych państw. Doradcy podatkowi będą naszym gwarantem kompetentnej obsługi, a w przypadku wystąpienia błędów, odpowiedzialność za nie, jak i obowiązek ich naprawienia wezmą na siebie.

Rodzaje i wysokość opłat

Zakres usług, w tym współpraca z doradcami podatkowymi, przeliczają się na pieniądze, które zapłacimy firmie za odzyskanie nadpłaconego podatku z zagranicy. Te „pieniądze” to prowizja od odzyskanego podatku, zawierająca lub nie podatek VAT, oraz ewentualne opłatywstępnei opłaty dodatkowe.

Wysokość prowizji najczęściej zamyka się w granicach 10–15%. Należy sprawdzić, czy procent ten uwzględnia VAT –  ponieważ podatek ten znacząco wpływa na ostateczny koszt usługi. Ogromna większość firm pobiera prowizję po zakończeniu procedury odzyskania nadpłaconego podatku, kierując się zasadą „no success, no fee”, czyli „bez zwrotu nie ma zapłaty”. To, że stały jest procent, a nie suma ma tę zaletę, że firmie zależy ­– w równym stopniu, co klientowi – aby odzyskany podatek był jak najwyższy, ponieważ przekłada się on na jej zysk. Niektóre firmy z kolei zastrzegają sobie wysokość prowizji minimalnej, czyli stałą sumę, która zostanie odprowadzona od naszego zwrotu podatku. Jej wysokość na ogół wiąże się z ponoszonymi przez firmę kosztami oraz obejmuje minimalny zysk. Jeśli zwrot nadpłaty jest stosunkowo mały, prowizja minimalna może okazać się wyższa od sumy, którą zapłacilibyśmy, gdyby firma pobierała prowizję o stałym procencie. Który scenariusz opłaca się nam bardziej – musimy po prostu przekalkulować. Kalkulując koszty, weźmy także pod uwagę ewentualne opłaty dodatkowe. Mogą one pojawić się na przykład wtedy, gdy zgubimy potrzebne dokumenty, a firma odzyska je dla nas od naszego pracodawcy. Wiele firm oferuje promocje i rabaty – z pewnością warto z nich skorzystać. Jednak absolutne pierwszeństwo musi mieć analiza stałych kosztów. Wszystkie rodzaje i wysokość opłat powinny znaleźć się w umowie, którą podpisujemy z firmą.

Uwaga, umowa!

Wszystkie wyżej wymienione elementy powinny znaleźć się w umowie, którą podpisujemy z firmą specjalizującą się w odzyskiwaniu podatku z zagranicy. Szczegółowy zapis pomoże uniknąć – lub przynajmniej zmniejszyć ryzyko – niejasności, zwłaszcza w sprawie podziału kompetencji, odpowiedzialności i pieniędzy.

Wybierając firmę nie należy – paradoksalnie – kierować się wysokością zwrotu podatku ani czasem oczekiwania na zwrot. Wysokość zwrotu podatku jest podawana na początku procedury i ma charakter przybliżony. To profesjonalizm firmy zapewni nam maksymalny zysk. Natomiast czas oczekiwania podatku zależy w dużo większym stopniu od urzędów skarbowych oraz od tego, czy nasza deklaracja jest kompletna, czy też wymaga uzupełnienia – co zwykle wydłuża procedurę. Można jednak wziąć pod uwagę współczynnik zwrotu, który jest pewnego rodzaju miernikiem skuteczności firmy.

Jakie są trzy najważniejsze kryteria, którymi należy kierować się przy wyborze firmy specjalizującej się odzyskiwaniem podatku z zagranicy?
– odpowiada Piotr Rydzak, konsultant podatkowy firmy EuroTax

Czynników wpływających na ten wybór może być wiele, jednak ze względu na dość słabą przejrzystość rynku za najistotniejszy uznać można wiarygodność firmy. Niestety w zdecydowanej większości klienci nie mają bezpośredniego kontaktu z firmą i, co za tym idzie, nie są w stanie rzetelnie ocenić jej wiarygodności. Dlatego zanim wybierzemy, zasięgnijmy informacji u znajomych lub w Internecie. Warto zapoznać się ze stroną www firmy, ocenić zawarte na niej informacje i skonfrontować z informacjami znajdującymi się na podobnych stronach. Szczególną uwagę należy zwrócić na dane kontaktowe. Telefon i adres e-mail to zdecydowanie za mało: powinniśmy znać fizyczny adres firmy oraz imię i nazwisko chociaż jednej osoby firmującej serwis.

Drugim po wiarygodności kryterium są kompetencje. Laikowi trudno ocenić, jaką wiedzę posiadają konsultanci, jednak ważne, abyśmy potrafili odróżnić to, co istotne, od tego, co ma jedynie skłonić nas do skorzystania z danej oferty. Częstym problemem pojawiającym się przy próbie odzyskania podatku jest brak kompletnych dokumentów. W takiej sytuacji firmy posiadające doświadczenie nie powinny mieć trudności z uzyskaniem zwrotu. Pamiętajmy jednak, że nie o wszystkim zostaniemy poinformowani i nie irytujmy się, słysząc termin know-how – każda firma ma swoje tajemnice, którymi po prostu nie może się dzielić.

Trzecim kryterium jest wielkość prowizji. Pamiętajmy, że im wyższa prowizja, tym powinniśmy oczekiwać wyższego standardu usługi. Odrzućmy jednak firmy, które pobierają opłatę z góry. Szanująca się firma nie pobiera żadnych opłat wstępnych, prowizja pobierana jest dopiero w momencie uzyskania zwrotu.

ADRESY, TELEFONY:

Nazwa firmy: EuroTax Sp. z o.o.
Adres firmy:
ul. Biskupia 11, 50–950 Wrocław
Telefon: 0 71 799 06 00
WWW:
www.euro-tax.pl

Kraje, z których odzyskiwane są podatki: Holandia, Irlandia, Niemcy, USA, Wielka Brytania
Prowizja: od 10% do 14%, płatne zawsze z dołu po otrzymaniu zwrotu przez klienta
Opłaty dodatkowe: brak
Zakres usług: pełne, kompleksowe wsparcie klienta w procesie zwrotu podatku
Nazwa firmy: TaxBack.com
Adres firmy: ul. Świętokrzyska 18, 00–052 Warszawa 
Telefon:
0 22 829 93 01
WWW: www.TaxBack.com

Nazwa firmy: Amtax

Adres firmy: Kozubszczyzna 98, 21-030 Motycz, powiat Lublin.
Telefon:
0 81 503 11 54
 

Nazwa firmy: Mag-Tax
Adres firmy: ul. Sterlinga 27/29 (III piętro), 90–212 Łódź 
Telefon: 0 42 631 13 11
WWW: www.mag-tax.pl