Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak osiągnąć sukces w finansach i bankowości?

Choć specjaliści ds. rynku pracy od lat zwracają uwagę na to, że aby móc liczyć na dobrą pracę, słuchacze kierunków związanych z finansami i bankowością jeszcze w czasie studiów powinni zadbać o zdobycie pierwszych zawodowych szlifów, to tylko niewielka część studentów wykazuje w tym zakresie inicjatywę.

 

 

Tymczasem, jak wskazują doświadczenia pracodawców, uczelnie wyższe, mimo atrakcyjnych programów nauczania nie są w stanie wyposażyć studenta we wszystkie kompetencje wymagane przez rynek pracy.

 

 

 

Jak zauważa dr Łukasz Sienkiewicz z Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH związane jest to nie tylko z bardzo szerokim zakresem umiejętności wymaganych przez pracodawców na rozmaitych stanowiskach w sektorze finansów i bankowości, ale także z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy. – Chcąc dowiedzieć się jakie kompetencje i kwalifikacje wymagane są na poszczególnych stanowiskach w sektorze bankowości warto sięgnąć do Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce, którą opracował Warszawski Instytut Bankowości wraz ze Związkiem Banków Polskich. Znajdziemy w niej opisane dokładnie poziomy stanowisk bankowych wraz z wymaganiami, jakie są stawiane osobom ubiegającym się o nie – radzi dr Łukasz Sienkiewicz. Rozpoczynając studia z dziedziny finansów każdy student marzy o tym, że po ich ukończeniu wykonywać będzie ciekawą i dobrze płatną pracę. Aby to osiągnąć nie wystarczy koncentrować się wyłącznie na nauce – niezbędne jest podjęcie dodatkowych aktywności jeszcze w trakcie studiów. W jakie działania warto zainwestować i dlaczego?

 

 

 

Pokaż, ile jesteś wart

 

 

 

Jednym z najlepszych sposobów na dobry start kariery zawodowej jest udział w programie stażu bądź praktyk u wiodącego na rynku pracodawcy. Uczestnicząc w nich student zyskać może bardzo wiele –Jest to doskonały sposób na start zarówno dla studentów z gotowym planem na karierę zawodową, jak i dla tych bez konkretnej wizji. Podczas stażu studenci w warunkach (umiarkowanie) bezstresowych stawiają pierwsze kroki w świecie finansów, czerpią wiedzę od bardziej doświadczonych współpracowników i dostają szansę zajrzenia „od kuchni” do wymarzonej firmy. To ich pierwsze starcie „oczekiwania versus rzeczywistość” – mówi Dagmara Moczarska, konsultant w Antal Banking & Insurance. Co ważne, praktyka czy staż to nie tylko okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, lecz również okazja do poznania własnych mocnych i słabych stron. – Mamy okazję odkryć czy dane stanowisko jest zgodne z naszymi predyspozycjami, czy może powinniśmy szukać dalej. A jeśli już się sprawdzimy i zdobędziemy pierwsze doświadczenie zawodowe podczas stażu może się okazać, że otrzymamy szansę zastania w firmie na dłużej – zaznacza Katarzyna Wandas z Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

 

 

Postaw na jakość

 

 

 

Poszukując praktyki czy stażu warto zwrócić uwagę na jakość programu oferowanego przez pracodawcę. – Ważne, by wybrane praktyki nie polegały na „parzeniu kawy”, ale dotyczyły konkretnych zadań, których wykonanie ma wpływ na działalność firmy. Zdobyte dzięki temu doświadczenie daje studentowi znaczącą przewagę na rynku pracy – podkreśla Maria Ziółkowska Młodszy Konsultant HR w Dziale Rekrutacji LeasingTeam Group. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami z firmą PwC od lat promują wysokiej jakości programy, których zasady określone zostały w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk. Jest to zbiór norm dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk w przedsiębiorstwach, wypracowany z udziałem kilkudziesięciu organizacji zrzeszonych w PSZK. – Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma celu wyznaczanie i propagowanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach. Rozglądając się za stażem czy praktyką warto sprawdzić, czy firma, którą wybraliśmy spełnia jakościowe wymogi określone w tym dokumencie – radzi dr Łukasz Sienkiewicz z SGH.

 

Extracurricular activities

 

Poza uczestniczeniem w zajęciach przewidzianych w programie studiów warto zaangażować się w działalność kół naukowych i organizacji studenckich związanych z profilem naszego wykształcenia oraz zainteresowań zawodowych. – Pozwoli nam to na poszerzenie i zweryfikowanie już posiadanej wiedzy. Projekty międzynarodowe realizowane na uczelniach również są dobrym pmysłem, podobnie jak działalność w organizacjach pozarządowych, działalność wolontaryjna, w ramach której możemy służyć już nabytą wiedzą, a przy okazji ją praktykujemy – zauważa Ałła Witwicka-Dudek, doradca kariery, coach ICC, Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ze względu na fakt, że finanse i bankowość są na specjalnością, która daje wiele możliwości pracy w środowisku międzynarodowym doświadczenia z tego obszaru są przez pracodawców szczególnie cenione – Praca w tych zawodach wymaga często komunikacji z osobami z innych kultur, pochodzących z różnych środowisk i miejsc na świecie. Zdarza się, że umiejętności młodych osób w tym zakresie pozostawiają wiele do życzenia. Aby nasza komunikacja stała się bardziej uniwersalna warto jak najwcześniej zdobywać doświadczenia pozwalające łatwiej odnaleźć się multikulturowym środowisku – radzi Monika Magdziarek z Biura Karier i Relacji z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

 

 

Swoboda w komunikacji

 

 

 

By nie stresowała nas konieczność współpracy z osobami spoza naszego kręgu kulturowego warto brać udział w programach wymian studenckich bądź udzielać się w międzynarodowych organizacjach pozwalających na codzienne kontakty z obcokrajowcami. Pozwoli to nie tylko nabrać pewności siebie i łatwiej odnaleźć w międzynarodowym środowisku pracy, ale i podwyższy nasze kompetencje językowe – W pracy najważniejsza jest swobodna komunikacja w danym języku, zarówno w rozmowie bezpośredniej, jak i telefonicznej. W celu rozwinięcia swoich umiejętności językowych warto korzystać z oferowanych zajęć uniwersyteckich, szczególnie w grupach o wyższym poziomie niż ten, na którym jesteśmy. Istnieje również możliwość rozmów z obcokrajowcami np. przyjeżdżającymi w ramach programu Erasmus bądź obcojęzycznymi znajomymi. Nie warto wstydzić się przed innymi mówienia w obcym języku. Nawet jeżeli popełnimy mnóstwo błędów, będziemy mieli szansę sprawdzić, czy owe błędy faktycznie istotnie wpływają na komunikację – mówi Maria Ziółkowska z LeasingTeam Group.

 

 

 

Wymagania rynku

 

 

 

Z badań przeprowadzonych przez Akademickie Centrum Kariery i Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wynika, że najbardziej pożądane przez pracodawców są, poza znajomością języków obcych, kompetencje miękkie takie jak: umiejętności komunikacyjne, łatwość uczenia się, umiejętność współpracy zespołowej, samodzielność i dobra organizacja pracy. Informację tę potwierdza Monika Magdziarek z Biura Karier i Relacji z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i dodaje: – Pracodawcy narzekają na nieumiejętność pracy w zespole wśród młodych absolwentów, na słabe umiejętności w zakresie radzenia sobie z dużą ilością pracy oraz jej rozplanowania w czasie, łatwą podatność na stres, niekiedy zwracają także uwagę na zbytnią nonszalancję oraz niefrasobliwość osób młodych przejawiającą się np. w braku punktualności – wymienia Monika Magdziarek. Świat finansów i bankowości jest znany ze swojej dużej dynamiki, dlatego każdy, kto poważnie myśli o karierze w świecie finansów, powinien jak najwcześniej zacząć trzymać rękę na pulsie śledząc profesjonalne publikacje oraz uczestnicząc w branżowych wydarzeniach. – Już w czasie studiów istnieje możliwość uzyskania licencji i tytułów respektowanych w świecie finansów. Dla przykładu, uzyskanie licencji maklera papierów wartościowych czy doradcy inwestycyjnego nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w pracy o tym charakterze. Stwarza to studentom szansę wejścia na rynek pracy z mierzalną wartością intelektualną zweryfikowaną wcześniej przez Komisję Nadzoru Finansowego – zauważa Dagmara Moczarska z firmy Antal.

 

 

 

Jak widać, nie brakuje sposobów, dzięki którym student jest w stanie nie tylko zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, ale i znaleźć swoją niszę w rozległym sektorze finansów i bankowości. Warto podkreślić, że dzięki podjętym inicjatywom w zakresie rozwoju kompetencji miękkich i twardych łatwiej jest wyróżnić się spośród wielu innych absolwentów kierunków związanych z bankowością i finansami.

 

 bp

foto shutterstock

 

 

 

 

 

Planując karierę w finansach i bakowości w międzynarodowym środowisku np. audycie czy doradztwie finansowym warto pomyśleć o pozyskaniu kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami:

 

  • ACCA (z ang. Association of Chartered Certified Accountants) – certyfikat międzynarodowej organizacji zrzeszającej finansistów z całego świata, jest uznawany przez państwa członkowskie UE i poza Europą;
  • CFA (z ang. Chartered Financial Analyst – dyplomowany analityk finansowy) to najlepszy sposób na karierę zawodową dla osób chcących pracować w firmach doradczych i konsultingowych, funduszach inwestycyjnych, bankach, biurach maklerskich i innych instytucjach finansowych. Certyfikat nadawany jest przez amerykańskie stowarzyszenie Association for Investment Management & Research (AIMR).
  • CIMA (z ang. The Chartered Institute of Management Accountants) – certyfikat brytyjskiego Instytutu Rachunkowości Zarządczej;
  • CIA (z ang. Certified Internal Auditor) – certyfikat amerykańskiego instytutu zrzeszającego audytorów wewnętrznych – Institute of Internal Auditors.

 

 

 

Oprac. Ałła Witwicka-Dudek, doradca kariery, coach ICC, Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu