Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak pisać list motywacyjny?

Sprawdź jakich informacji nie może w nim zabraknąć.

LIST MOTYWACYJNY (dawniej podanie), jak wynika z nazwy, powinien wskazywać motywację kandydata do pracy w tej właśnie firmie, na konkretnym stanowisku.


O ile możliwe jest wysyłanie jednakowych CV do różnych pracodawców, każdy list motywacyjny odpowiadać na konkretną ofertę. Niedopuszczalne jest kopiowanie dokumentów i wysyłanie jednakowych np. do wszystkich salonów samochodowych w mieście. Osoba czytająca aplikacje z pewnością rozróżni list motywacyjny pisany w odpowiedzi na ogłoszenie firmy od ściągniętego z Internetu gotowca.


List motywacyjny, podobnie jak CV nie może być długi (strona formatu A4). Powinien jednak zachowywać standardową formę, na którą składa się kilka części, mających określone zadania:

 


  • data, adres zwrotny, informacje teleadresowe – mają one ułatwić kontakt z Twoją osobą;

  • adresat i zwrot grzecznościowy – staraj się wysyłać list do konkretnej osoby, używaj pełnych tytułów;

  • część zasadnicza – ma za zadanie poinformować potencjalnego pracodawcę o Twoim zainteresowaniu danym stanowiskiem oraz skierować uwagę na Twoje cechy mogące pozytywnie wpłynąć na Twoją ocenę jako ewentualnego kandydata;

  • zakończenie – zakończ list przyjętą formą grzecznościową (np. „z poważaniem”,
    „z wyrazami szacunku”) i odręcznym podpisem.

PISZĄC LIST MOTYWACYJNY:

 


1. Zawsze informuj, na jakiej podstawie wysyłasz CV i list do firmy (ogłoszenie prasowe, firma doradztwa personalnego, itp.).

 


2. Odpowiadając na ogłoszenie prasowe, staraj się tak konstruować zasadniczą część listu, aby opisywane kwalifikacje były jak najbardziej zgodne z wymaganiami przedstawionymi w ogłoszeniu.

 


3. Nie musisz zachowywać tej samej kolejności, co w CV.

 


4. Nie powtarzaj informacji z CV– to nie może być kalka!

 


5. Nie podawaj oczekiwanej wysokości zarobków nawet, jeśli takie wymaganie było zawarte w ogłoszeniu prasowym. Korzystniej będzie napisać, że z przyjemnością przedyskutujesz tę kwestię podczas osobistego spotkania.


Tekst pochodzi z serwisu Biura Promocji i Karier Politechniki Lubelskiej: http://www.pollub.pl/