Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak rozwijać kreatywność

21 listopada Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Trenerzy Umiejętności Poznawczych zapraszają na warsztaty „Jak rozwijać własną kreatywność”.

Warsztaty „Jak rozwijać własną kreatywność – trening technik i strategii twórczych” są adresowane do osób, które czują potrzebę twórczego stylu życia oraz chcą podnosić swoją efektywność poznawczą. W czasie zajęć zostaną poruszone takie tematy, jak:
         „Widzenie inaczej”, czyli jak przezwyciężyć fiksację funkcjonalną,
         tworzenie map myśli,
         analiza przyczynowo-skutkowa problemu (diagram Ishikawy).
 
Warsztaty odbędą się 21 listopada w godz. od 10:00 do 13:00 na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 (sala 228 w Starym Budynku Rektoratu) w Warszawie. Zajęcia są bezpłatne. Zapisy przyjmuje Biuro Karier UKSW do 19 listopada do godziny 15:00 drogą telefoniczną (0 22 561 90 06) lub mailową (biurokarier@uksw.edu.pl).