Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak uczelnie pomagają zwiększać szanse na rynku pracy?

W jakich inicjatywach mogą brać udział studenci, by w przyszłości zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Zapytaliśmy o to rektorów trzech uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 

Studenci powinni sumiennie zgłębiać wiedzę ze swojego obszaru naukowego. Rynek pracy zmienia się szybko, ale umiejętności zorganizowanej pracy, szybkiego filtrowania informacji i analizy danych to zalety, które zawsze będą doceniane.
Oferujemy naszym studentom realizowanie projektów naukowych już od pierwszego roku studiów. Służy do tego projekt Studenckie Granty Badawcze. Dofinansowujemy projekty naukowe (do 3 500 zł) – badania, wyjazdy na konferencje itp.
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/studenckie-granty
Dzięki projektowi mentorskiemu w ramach programu Absolwent VIP młodzi ludzie kończący studia mogą spotykać się i otrzymywać cenne porady od naszych Absolwentów VIP. To osoby, które ukończywszy UŁ, zrobiły błyskotliwe kariery w wielu branżach. Rekrutacja studentów do
VI edycji już w październiku.
http://absolwent.uni.lodz.pl/program-absolwent-vip/mentoring/
Co roku organizujemy też Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci mogą zapoznać się z ofertą firm, skonsultować w kwestiach szkoleń, staży i skutecznego pisania CV. Można również znaleźć pracę od razu – prowadzone są szybkie rekrutacje. Targi odbędą się 8 listopada – tradycyjnie na Wydziale Zarządzania. Na wiosnę planowane są natomiast Językowe Targi Pracy – te odbędą na Wydziale Filologicznym.
http://biurokarier.uni.lodz.pl/targi-pracy-lodz-2017-uniwersytet-lodzki/
Wiosną planujemy także Recruitment Days – wstępne rozmowy rekrutacyjne na stanowiska pracy, płatnych praktyk i staży. Uczestnikami spotkań są studenci i absolwenci UŁ, przygotowani przez doradców zawodowych.
http://biurokarier.uni.lodz.pl/recruitment-days-2018/
Polecamy także kwietniową Akademię Kompetencji ­– cykl bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez praktyków biznesu, profesjonalistów i firmy szkoleniowe. Co roku odbywa się ok. 50 bezpłatnych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i twardych.

Prof. dr hab. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Studia to bez wątpienia kluczowy etap w planowaniu przyszłej pracy zawodowej. Na KUL od 18 lat działa Biuro Karier, które pomaga w planowaniu ścieżki kariery i przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy. Na początek warto skorzystać z poradnictwa psychologów-doradców zawodowych, by określić swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe, i ustalić plan działania, który pozwoli w trakcie studiów nabyć wymagane przez pracodawców kompetencje lub zdobyć doświadczenie zawodowe, chociażby odbywając nadobowiązkowe praktyki. Ci, którzy mają własny pomysł na biznes, mogą uzyskać pomoc eksperta ds. przedsiębiorczości. Studenci kończący edukację powinni zainteresować się płatnymi stażami realizowanymi w oparciu o program stworzony przy współpracy z przyjmującym stażystę pracodawcą. Również dla nich jest program „Cool Careers”. Tu nacisk położony jest na indywidualną pracę ze studentem, m.in. coaching kariery i warsztaty doskonalące umiejętności miękkie. Te ostatnie są bardzo cenione przez pracodawców, dlatego regularnie przeprowadzane są szkolenia rozwijające kompetencje społeczne, m.in. z komunikacji interpersonalnej czy zarządzania czasem. Niezwykle wartościowe są także spotkania z pracodawcami, np. podczas Targów Pracy i Praktyk. To szansa zyskania wiedzy z pierwszej ręki i zapoznania się z oczekiwaniami wobec kandydatów do pracy. Zachęcam do działalności w organizacjach studenckich. To również doskonała okazja, by rozwinąć zdolności organizacyjne i zdobyć cenne – z zawodowego punktu widzenia – umiejętności i wiedzę z obszaru PR i marketingu oraz rozwinąć szereg kompetencji, a także zbudować sieć kontaktów. Warto zadbać także o znajomość języków obcych, najlepiej udokumentowaną certyfikatem.

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

 

 

Jak przygotowujemy studentów do wejścia na rynek pracy? Powinienem powiedzieć, że te przygotowania rozpoczynają oni sami, podejmując taką, a nie inną decyzję o kierunku studiów, a więc wybierając swój przyszły zawód. Zadaniem uczelni, zatrudnionych na niej naukowców i dydaktyków, jest przekazanie im wiedzy na najwyższym dostępnym aktualnie poziomie, ale też i przygotowanie na wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesny świat, dynamicznie zmieniający się rynek pracy i pracownika. Z perspektywy własnego wieku wiem najlepiej, że dzisiejsza rzeczywistość jest zupełnie inna od tej, kiedy sam zaczynałem pracę, i od tej, kiedy zatrudnienie podejmowali rodzice studentów naszej uczelni. Dlatego uczymy nie tylko zawodu, ale też elastyczności, tego, jak ważne jest samokształcenie. A ja sam zacząłem prowadzić zajęcia dydaktyczne związane z zaangażowaniem uczelni w Program „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, czyli program gospodarczo-społeczny rozwoju województwa, zakładający rozwój biogospodarki, obejmującej m.in. produkcję żywności prozdrowotnej, nutraceutyków, suplementów diety, kształtowanie postaw konsumenckich. To obecni studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będą w najbliższych 2-3 dekadach kształtować żywnościowe sektory gospodarki w Polsce, więc trzeba ich kształcić z myślą o rozwoju i postępie. Mój pomysł jest prosty w założeniach: wykłady muszą być zblokowane i prowadzone przez nauczyciela akademickiego z UPWr i zaproszonego przez niego drugiego wykładowcę, np. menedżera zarządzającego firmą, właściciela przedsiębiorstwa, naukowca z innej placówki specjalizującego się w jakiejś tematyce, autora znaczącego w danej dziedzinie rozwiązania.
W poprzednim semestrze prowadziłem te zajęcia z prof. Piotrem Wrzecioniarzem z Politechniki Wrocławskiej, przedsiębiorcą i naukowcem, doświadczonym innowatorem. Zajęcia te można przyrównać do dobrej dyskusji panelowej: my wprowadzamy studentów w zagadnienie, wskazujemy problemy wymagające rozwiązania, określamy ramy (prawne, biznesowe, technologiczne itd…), w jakich się poruszamy. A studenci mają uruchomić swój potencjał, poszukując rozwiązań, przekonać do swoich pomysłów, posługując się argumentami. Z samego słuchania nie ma takiego pożytku, jak z wykładu interaktywnego, a tu założenie jest takie, że każdy ze studentów musi się w trakcie wykładu wypowiadać, nie dlatego, że jest obowiązek, ale dlatego, że rozbudziliśmy ich potencjał, ich potrzebę działania. A ponieważ zadania (problemy), które stanowią temat takiego wykładu (np. organizujemy spółkę produkującą suplementy diety), skupiamy na Programie „Zielona Dolina”, mamy szansę, że na koniec studiów ci najbardziej utalentowani utworzą start-upy, skutecznie realizujące cele programu, czyli m.in. produkujące na Dolnym Śląsku żywność wysokiej jakości.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu