Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak wybrać właściwie?

Październik to czas, kiedy zastanawiamy się nad swoimi planami zawodowymi, poszukujemy praktyk, staży, pracy. Bierzemy udział w targach pracy. Wertujemy magazyny, portale internetowe w poszukiwaniu ciekawych ofert dla siebie.

Rozważamy jaką firmę wybrać – korporację czy mniejszą firmę, polską, czy taką z kapitałem zagranicznym? Zastanawiamy się czy pochodzenie firmy będzie miało duży wpływ na kulturę organizacyjną, a tym samym na naszą pracę? O komentarz poprosiliśmy ekspertów.

 

Plusy pracy w korporacji


Jak wynika z badania ankietowego, przeprowadzonego wśród użytkowników portalu Praca.pl (wrzesień 2011), połowa Polaków woli pracować w firmach zagranicznych, 28% zdecydowałaby się na firmy polskie, a dla 22% kraj pochodzenia firmy nie ma znaczenia. Wśród firm z kapitałem zagranicznym największym zainteresowaniem cieszą się firmy niemieckie (17%) i skandynawskie (15%). Co dziesiąty Polak (11%) chciałby pracować w firmie o amerykańskich korzeniach. Rzadziej były wskazywane firmy japońskie i francuskie. Te wskazania są częściowo zbieżne z możliwościami, jakie daje rynek – według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w 2009 roku najwięcej kapitału zainwestowały w Polsce firmy niemieckie i francuskie. Dlaczego tak duży odsetek osób poszukujących pracy podaje, iż wybrałby chętniej zagranicznego pracodawcę? Powodów jest wiele. Przede wszystkim firmy zagraniczne mają bogatą ofertę skierowaną do ludzi młodych – nawet jeszcze na studiach lub tuż po ich zakończeniu. – Na wiele stanowisk przyjmują absolwentów uczelni wyższych, nie posiadających doświadczenia zawodowego. Oferują im nie tylko atrakcyjne wynagrodzenia czy benefity (np. programy sportowo-rekreacyjne), ale też bogate pakiety szkoleń – mówi Gabriela Jabłońska, analityk rynku pracy, Sedlak & Sedlak. Specjalne programy praktyk, staży, liczne konkursy związane z karierą, programy rozwojowe – to dzisiaj nieodłączny element działań z obszaru human resources, kierowany do studentów. Bardzo ważną kwestią, zwłaszcza dla osób, które jeszcze są na studiach, jest możliwość elastycznych godzin pracy, wtedy łatwiej jest pogodzić pracę z nauką. Istotne znaczenie ma także jasno wytyczona ścieżka kariery w korporacjach. – W niektórych firmach zasady awansu zawodowego prezentowane są już w końcowych etapach rekrutacji. Relatywnie szybki awans ułatwia wielostopniowa, pionowa hierarchia organizacyjna – podkreśla Gabriela Jabłońska.

 

Finanse mają znaczenie


Michał Filipkiewicz z Praca.pl zwraca uwagę na sprawę finansów, tak bardzo ważną dla osób szukających pracy: – Nie bez znaczenia jest tu kwestia wynagrodzenia, które w firmach z zagranicznym kapitałem jest po prostu wyższe. Dzięki raportom płacowym i, tworzonym na ich podstawie, informacjom w mediach, wiemy, że lepiej zarabia się w firmie z zagranicznym kapitałem – nic więc dziwnego, że takie firmy preferujemy – wyjaśnia. Czy rzeczywiście zagraniczni pracodawcy oferują wyższe wynagrodzenie? Łukasz Pich, Product Manager działu Analiz i Raportów Płacowych w Advisory Group TEST Human Resources porównuje zarobki w niektórych działach firm polskich i zagranicznych:– Na przykład w dziale administracji sekretarka w polskiej firmie może zarobić 2703 zł brutto, a w zagranicznej już 2866 zł. Większe różnice występują w dziale księgowości. Tutaj główny księgowy w zagranicznych firmach może zarobić więcej od swojego kolegi w polskiej firmie aż o 2519 zł. Ich zarobki to odpowiednio 11308 zł i 8789 zł brutto. Dział obsługi klienta w zagranicznej firmie płaci swojemu kierownikowi 6965 zł brutto, w polskiej zaś 6221 zł brutto. Ci, którzy chcą pracować w zagranicznej firmie, oprócz wyższych wynagrodzeń, wyliczają inne zalety, związane z finansami: jasny i czytelny system prowizyjny oraz premie i nagrody roczne. Natalia Tomasiewicz, specjalistka ds. personalnych z Work Express, zauważa: – Polacy bardzo cenią sobie dodatkowe bonusy, jak: premie kwartalne, roczne, nagrody, systemy kafeteryjne, czy też, na stanowiskach handlowych, samochód. Nierzadko, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, pytają wprost, jakiej marki samochodem służbowym będą jeździć. Dla wielu kandydatów to jeden z najważniejszych aspektów przy podjęciu decyzji o zmianie pracy – podkreśla. Istotne znaczenie w podjęciu decyzji może mieć także wspomniany już system benefitów – pakiety zdrowotne, rekreacyjne, edukacyjne. – Często wśród zalet wymieniają też możliwość poznawania innych kultur, bądź doskonalenie znajomości języka obcego – podkreśla Natalia Tomasiewicz. Praca w korporacji to także dla młodych ludzi prestiż.

 

Różnice kulturowe


Duży wpływ na to, jak pracuje się w danej firmie, ma kultura organizacji, związana z pochodzeniem przedsiębiorstwa. To ważny aspekt, który, szukając praktyki, stażu czy pracy, powinniśmy wziąć pod uwagę. – W zależności od tego, jak ukształtowana jest kultura danej organizacji, takie będą obowiązujące w niej normy i wartości, które przekładają się na całokształt pracy w firmie – tego, jakie priorytety stawia się przed pracownikami, jak się ich motywuje i wynagradza, jakie oczekiwania wobec zespołu mają jego przełożeni, jak wyglądają w firmach ścieżki kariery. Firmy starają się dopasowywać organizację do kontekstu kulturowego, w jakim działają, ale i tak pochodzenie firmy wpływać będzie na to, jak się w danej firmie pracuje, jaka panuje atmosfera, jakie wartości u pracowników się ceni – podkreśla Krzysztof Kirejczyk, prezes Praca.pl. Michał Filipkiewicz wyjaśnia to następująco: – Weźmy pod uwagę np. firmę o korzeniach amerykańskich i porównajmy ją do polskiej. W kulturze pracy USA, jak kilka lat temu dowodził ceniony badacz kultury organizacji Geert Hofstede, wysoko ceni się indywidualizm. W Polsce, choć jesteśmy mniej kolektywni, niż np. Włosi, indywidualizm nie jest tak mocno podkreślany. W przełożeniu na pracę w przedsiębiorstwie, w firmie o korzeniach amerykańskich, pracowników będzie nagradzać się za indywidualne działania i efekty pracy. Odpowiedzialność za wyniki też będzie jednostkowa. W Polsce takie silne nastawienie na jednostkę się nie sprawdzi. Nagradzany pracownik, zamiast wzorem do naśladowania, stanie się obiektem zazdrości. Może być piętnowany przez kolegów, którzy czują się pokrzywdzeni i, w efekcie, wyróżniający się pracownik, obniży własne efekty pracy, by uniknąć przykrości ze strony grupy pracowniczej – wyjaśnia ekspert.

 

W przytoczonej ankiecie respondenci wskazali (28%), iż preferują firmy rodzime. Dlaczego? Bartosz Wieczorek z Advisory Group TEST Human Resources podkreśla fakt, iż firmy z kapitałem zagranicznym często mają wysokie oczekiwania wobec kandydatów do pracy. – Przede wszystkim wymagana jest znajomość języków obcych, ponadto często gotowość do wyjazdów zagranicznych, a na stanowiskach niższego szczebla podążanie ściśle określoną procedurą pracy – wyjaśnia ekspert. Może okazać się, iż takie oczekiwania nie dla wszystkich są do spełnienia. Są też takie osoby, które lepiej będą się czuły w mniejszej firmie. Dlatego, podejmując decyzję, warto zastanowić się, czego oczekujemy od pracy, jaką wytyczyliśmy sobie ścieżkę kariery, jakie mamy umiejętności. Może warto spróbować, chociażby poprzez praktyki, popracować zarówno w dużej, jak i w małej firmie. Wtedy wybór będzie łatwiejszy.