Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak wygląda kariera w branży FMCG?

Firmy z branży FMCG należą do najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Wyróżnia je nie tylko otwartość na studentów, ale przede wszystkim stawianie na indywidualny rozwój talentów, zaangażowanie i dbanie o work-life balance.

 

Branża FMCG, czyli dóbr szybkozbywalnych, to szansa na zatrudnienie na różnorodnych stanowiskach. FMCG to nie tylko sklepy, super- czy hipermarkety, centrale, z których zarządza się ich funkcjonowaniem, ale także centra magazynowe czy badawczo-rozwojowe, zatem znajdą tu zatrudnienie studenci różnych kierunków. Wiele firm z tego sektora obecnych jest stale na uczelniach za pośrednictwem studentów, będących ich ambasadorami, niemal wszystkie dają też możliwość poznania organizacji i zdobycia doświadczenia, proponując staże, praktyki i programy rozwojowe.

Stażuj, praktykuj, zdobywaj doświadczenie

Organizowane są one przez cały rok, także w wakacje, dając studentom możliwość najlepszego dopasowania czasu szkolenia do harmonogramu zajęć. Praktyki organizowane są dla studentów już od pierwszego roku edukacji. Można je odbywać w wielu różnych działach: sprzedaży, logistyki, a w centralach m.in. w finansach, HR, marketingu, dziale prawa, czy PR. Inżynierowie z kolei mogą odbywać praktyki w działach: technologia i produkcja, zapewnienie jakości, inżynieria przemysłowa, wdrożenie i rozwój nowych produktów oraz dziale technicznym. Wiedzę zdobywa się we współpracy z najlepszymi specjalistami w określonej dziedzinie, otrzymuje się wsparcie mentora i realizuje własne projekty. Oprócz udziału w stażach i praktykach firmy organizują też dla studentów np. warsztaty, prowadzone przez doświadczonych pracowników, dotyczące zagadnień z zakresu sprzedaży, marketingu, zarządzania kategorią oraz finansów. Pozwalają one poznać specyfikę pracy w danym dziale, poszerzyć znajomość zagadnień biznesowych oraz rozwiązywać realne case study.

Dla menedżerów

Programy menedżerskie, kierowane do studentów ostatnich lat studiów bądź świeżo upieczonych absolwentów, trwają nawet dwa lata i wyposażają uczestników w wiedzę, która umożliwia pracę w kluczowych działach branży FMCG: sprzedaży, zakupów, finansów, inwestycji, HR, prawnym, IT, controllingu lub logistyki i dystrybucji. W firmach, które swoje centrale mają za granicą, programy menedżerskie odbywa się w różnych krajach świata. To możliwość spróbowania pracy w międzynarodowym środowisku i doskonalenia znajomości języków obcych. Inną okazją do związania się z firmami z branży FMCG są programy ambasadorskie. Ambasador firmy wprowadza swoich kolegów z uczelni w jej życie, współorganizuje szkolenia, warsztaty i spotkania.

Od praktyk do zatrudnienia

Możliwości odbycia praktyk czy staży to najlepszy sposób na związanie się z tą branżą. Wiele programów kierowanych do młodych ludzi kończy się propozycją stałego zatrudnienia. Firmy z tego sektora oferują jasno sprecyzowaną ścieżkę kariery i dbają, by pracownik szybko ją realizował, m.in. tworząc indywidualne programy rozwoju. – Większe korporacje zazwyczaj jasno określają ścieżkę kariery swoich pracowników, tworząc indywidualne plany rozwoju. Ich szczegóły pracownicy ustalają z bezpośrednimi przełożonymi. Plany określają konkretne działania rozwojowe, które mają wpływ na poszerzanie najpotrzebniejszych na danym stanowisku kompetencji. Często są to szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne wspomagające skuteczną realizację powierzonych zadań, np. sprzedażowe czy menedżerskie – wymienia Katarzyna Lewczuk, konsultant ds. rekrutacji w Randstad Polska.
Jak dodaje, niektóre firmy oferują też możliwość dofinansowania studiów podyplomowych czy kursów językowych. – W mniejszych firmach, które nie zawsze dysponują dużym budżetem szkoleniowym, podstawą rozwoju pracowników jest często mentoring, czyli wspieranie mniej doświadczonych pracowników przez osoby z długim stażem i specjalistyczną wiedzą. Jednym z rozwiązań jest także stawianie przed pracownikami, szczególnie bardziej doświadczonymi, coraz bardziej ambitnych i odpowiedzialnych zadań, które motywują do indywidualnego rozwoju – mówi ekspertka.

 

70/20/10

W niektórych firmach co roku wszyscy pracownicy odbywają rozmowy rozwojowe ze swoimi przełożonymi, podczas których określają swoje mocne strony i obszary wymagające doskonalenia, a także planują aktywności rozwojowe. Na bazie tych rozmów powstają roczne plany szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników. Firmy najczęściej kierują się zasadą 70/20/10, mówiącą, że w rozwoju człowieka najskuteczniejsza jest nauka poprzez doświadczenie (70%), następnie poprzez relacje (20%), a najmniejszy wpływ mają szkolenia (10%). Planując działania rozwojowe, największy nacisk kładzie się więc na te aktywności, które pozwolą pracownikowi zdobyć nowe doświadczenia, np. poprzez przejęcie nowych obowiązków, udział w projekcie czy czasowe oddelegowanie. W dalszej kolejności w rozwoju wykorzystuje się relacje – polega to na kontaktach z innymi osobami, jak m.in. udzielanie czy otrzymywanie informacji zwrotnych, sesje coachingowe i mentoringowe, a także budowanie sieci kontaktów poprzez udział w projektach i spotkaniach międzydziałowych.

Szkolenia też ważne

Szkolenia często są wykorzystywane przez pracodawców jako narzędzie pomagające w zdobyciu wiedzy czy umiejętności i stanowią podstawę do dalszego rozwoju. Najczęściej mają charakter warsztatowy, aby uczestnicy mogli jak najefektywniej zastosować zdobywaną na nich wiedzę w praktyce. Organizowane są szkolenia teoretyczne i praktyczne, które w firmach o międzynarodowym zasięgu odbywają się także za granicą.

Pracownik na pierwszym planie

Zadowoleniu z pracy mają służyć nie tylko programy rozwojowe, lecz także benefity pozapłacowe. Można liczyć na bezpłatną prywatną opiekę medyczną, którą wiele firm obejmuje także członków rodzin. Inne benefity to np. prezenty czy bony świąteczne, paczki ze słodyczami dla dzieci, a także zniżki na posiłki czy dofinansowanie dojazdów do pracy, ubezpieczenie na życie. Popularne jest też umożliwianie pracownikom uczestniczenia w zajęciach sportowych. Pracownicy, korzystając z atrakcyjnego rabatu, mogą dokupić karty także dla członów swojej rodziny.
Firmy z branży FMCG dbają także o work life balance, starając się, by pracownicy mogli realizować swoje pasje. Standardem stają się imprezy integracyjne, które mają nie tylko scalić zespół, ale też zapewnić miłe spędzanie czasu wolnego. Jeśli więc chcemy korzystać z tych szerokich korzyści, warto nie zwlekać i rozejrzeć się już teraz za pracą w FMCG.

 

Beata Pałac