Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak znaleźć pracę bez aplikowania na stanowisko

W dobie globalizacji klasyczne formy rekrutacji, takie jak wywiad z kandydatem czy testy kompetecyjne w siedzibie firmy, nie są zawsze adekwatne w stosunku do wymagań rynku pracy czy charakteru stanowiska.

Obecnie firmy poszukujące pracowników wykorzystują do rekrutacji zarówno nowoczesne technologie, jak i własne znajomości. Tylko bowiem tak szerokie podejście do tematu może zagwarantować sukces w postaci zatrudnienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Łowcy głów

Jednymi z podstawowych metod rekrutacji, zwłaszcza na stanowiska specjalistyczne, są direct search i headhunting. Obie metody polegają na bezpośrednim przejmowaniu pracowników konkurencji poprzez proponowanie im udziału w procesie rekrutacji. W tym wypadku aplikowanie na stanowisko nie jest już potrzebne.

Najlepszy pracodawca

Headhunterzy zdobywając najlepszych pracowników, muszą skupić się na budowaniu marki pracodawcy (ang. employer branding). Chodzi tu o utwierdzenie obecnych i potencjalnych pracowników firmy w przekonaniu, że panują w niej świetne warunki pracy, daje ona możliwości rozwoju oraz innego rodzaju dodatki do pensji. Potrzeba ta zrodziła się z tego, że w obecnych czasach wielu z nas, zanim zdecyduje się aplikować na dane stanowisko, przeprowadza najpierw wywiad środowiskowy o pracodawcy.

Nowoczesne narzędzia

Współczesne dostępne narzędzia, służące do weryfikacji kompetencji pracowników, takie jak wywiad telefoniczny, testy on-line czy rozmowy przez skype’a, umożliwiają dotarcie do osób poszukujących pracy niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Ponadto, pozwalają pracodawcom poszerzyć ich sferę poszukiwania i wychwytywania kandydatów, a następnie przeprowadzić ich przez caly proces rekrutacyjny, bez konieczności spotykania się osobiście.

Social network

Social media w rekrutacji to kolejny aspekt rekrutacji, który zyskuje na znaczeniu. Serwisy takie jak Goldenline, Linkedin, ale i Facebook są coraz częstszym źródłem szukania pracowników.
W tym miejscu warto przywołać pojęcie networkingu. Oznacza ono budowanie sieci znajomości, które wykorzystuje się następnie w procesie rekomendacji kandydatów do pracy. Obecnie posiadanie przez rekrutera bogatej siatki znajomości jest jedną z najbardziej pożądanych jego cech.


O sukcesie w przypadku procesu rekrutacji można mówić wtedy, gdy dany pracownik znajduje zatrudnienie u pracodawcy, pracuje tam przez długi czas i jest zadowolony (zarówno kandydat, jak i pracodawca). Warto zatem być proaktywnym, nie tylko w rzeczywistości wirtualnej, ale również wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracodawców przez uczestnictwo w stażach i praktykach, które na pewno podnioszą kwalifikacje.