Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak zostać bogatym studentem?

Weź udział w warsztatach "Jak zostać bogatym studentem" organizowanych przez Studenckie Forum Business Centre Club.

OPIS PROJEKTU
 
Jak zostać bogatym studentem , czyli innowacyjny projekt Inteligencji Finansowej realizowany przez Studenckie Forum Business Centre Club to szereg warsztatów, konferencji , szkoleń i gier symulacyjnych z zakresu rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych i innych metod pomnażania kapitału.
 
Prelekcje, seminaria, gry symulacyjne organizowane w ramach przedsięwzięcia mają na celu przybliżenie uczestnikom możliwości pomnażania ich kapitału.
 
PRZEBIEG
 
Struktura projektu podzielona jest na dwa bloki tematyczne: ”Pieniądz robi pieniądz”, czyli narzędzia rynku kapitałowego , lokaty, kontrakty terminowe , fundusze oraz „Tworzenie biznesu”, obejmujące spotkanie z ludźmi sukcesu, oraz sposoby i źródła finansowania działalności gospodarczej.
 Część seminaryjna trwać będzie od 3-13 grudnia br.
Uczestnicy seminariów zdobędą niezbędną wiedzę o rynkach finansowych , możliwościach i warunkach inwestycji, którą sprawdzić będą mogli w wirtualnej rzeczywistości.
Od 17 grudnia uczestnicy będą mieli możliwości wykorzystania swojej teoretycznej wiedzy do działań praktycznych, obejmujących gry symulacyjne on line. Na tym etapie organizowane będą telekonferencje z ekspertami i ludźmi biznesu , którzy udzielać będę wskazówek i porad oraz oceniać postępy uczestników gier.
 
IDEA PROJEKTU
 
„Inteligencja Finansowa” ma na celu przełamanie barier niepewności i niezdecydowania i zaprezentowanie jak wiele ścieżek prowadzić może do finansowego sukcesu.
 
Projekt zakłada merytoryczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnej działalności, pomoc w otwarciu się na szansę jaką dają nam; głowa pełna pomysłów, zapał i umiejętności. Wydarzenie przygotowane przez Studenckie Forum Business Centre Club zmierza ku uświadomieniu studentom jak inteligentnie i owocnie wprawiać pieniądz w ruch oraz jak zarabiać za pomocą tworzenia biznesu. Jest to także doskonała okazja do spotkania się z wybitnymi specjalistami, a także z młodymi i pomysłowymi rówieśnikami, którzy swoimi wystąpieniami mogą nas zainspirować.
 
Mecenas projektu : Bank Zachodni WBK S.A.
Patronat Honorowy:
Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego FERK
Patronat Medialny:
Interia, Bankier.pl, Eurostudent.pl, Korba.pl, Magazyn Dlaczego, Gazeta Studencka, The Warsaw Voice, Portal Newtrader.pl, Waluty.pl, Inwestycje.pl, GraGiełdowa.pl, Radio PIN102FMInteresują Cię kursy i szkolenia? Zobacz więcej >>