Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak zostać przywódcą – menagerem?

O zawodzie menedżera – predyspozycjach, obowiązkach i łatwym znalezieniu pracy – opowiada Joanna Kotzian, PR & Marketing Manager z HRK S.A.

Kim jest manager? Czym charakteryzuje się to stanowisko, jakie ma punkty wspólne niezależnie od firmy?

Joanna Kotzian: Menedżer to osoba, która zarządza zespołem pracowników lub jakąś istotną funkcją czy projektem w organizacji. Ze stanowiskiem menedżerskim w każdej organizacji wiąże się duża odpowiedzialność – nie tylko za siebie i własne działania, ale i za proces czy projekt, którym zarządza, oraz za ludzi, którzy tworzą podlegający mu zespół. Menedżerowie mają bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania organizacji – tworzą jej strategię i są odpowiedzialni za realizacje celów.

 

Jakie najczęściej trzeba spełnić wymagania, aby zostać menedżerem?

Poza wiedzą merytoryczną dotyczącą procesu czy projektu, którym menedżer ma zarządzać, pracodawcy wymagają zazwyczaj doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, procesami lub projektami o określonej specyfice, uzależnionej od organizacji. Długość wymaganego doświadczenia jest różna, w zależności od rangi stanowiska, jednak jeśli już wymagany jest staż pracy w charakterze menedżera, jest on minimum dwuletni. Są jednak także firmy, które prowadzą politykę nakierowaną na pozyskiwanie ludzi z potencjałem, z predyspozycjami menedżerskimi. Tworzą specjalne programy adresowane do absolwentów, by przyciągnąć najbardziej wartościowych kandydatów i samodzielnie przygotować ich do pełnienia roli menedżerów.

 

Jaki trzeba mieć predyspozycje?

Jest wielu wybitnych specjalistów, nie każdy specjalista jest jednak dobrym menedżerem. Duża wiedza profesjonalna w przypadku stanowiska menedżerskiego musi iść w parze z myśleniem biznesowym, umiejętnościami komunikacyjnymi, umiejętnością planowania i organizowania sobie zasobów, odpornością na stres, umiejętnością formułowania i realizowania strategii.

 

Jaki zakres obowiązków ma menedżer?

Do obowiązków menedżera bez względu na firmę czy branżę należy planowanie (ustalanie celów i działań prowadzących do ich realizacji), organizowanie (pozyskiwanie potrzebnych ludzi i środków), przewodzenie (motywowanie podwładnych, wywieranie na nich wpływu) i kontrolowanie (zapewnianie realizacji podjętych planów, wprowadzanie niezbędnej korekty podejmowanych działań, etc.).

 

Jakie są najtrudniejsze zadania menedżera?

Dla różnych osób w różnych firmach i sytuacjach inne zadania będą trudne, inne łatwe. Są osoby, które świetnie radzą sobie z egzekwowaniem zadań, są takie, które znakomicie zdają egzamin w zarządzaniu nowymi biznesami. Dla innych menedżerów właśnie te zadania będą bardzo trudne. Dobry menedżer to przywódca, który potrafi skupić wokół siebie zespół i razem z nim realizować zadania bez względu na okoliczności.

 

Jakie oczekiwania może mieć wobec menedżera pracownik, a jakie szef?

Szef oczywiście wymaga przede wszystkim tego, by dział czy proces zarządzany przez menedżera funkcjonował bez zarzutu. Idealna sytuacja to taka, gdy szef nie musi przejmować się tym, co się dzieje w konkretnym dziale, bo realizuje on przyjęte cele, a na dodatek jest źródłem pomysłów usprawniających funkcjonowanie całej organizacji. Pracownicy oczekują natomiast od swojego menedżera, że będzie dla nich autorytetem merytorycznym i profesjonalnym, że zadba o ich rozwój w organizacji, będzie krytykiem ich poczynań, a czasami przymknie oko na błędy, jeśli są źródłem cennej nauki dla pracownika i organizacji.

 

Czy dzisiaj łatwo menedżerowi znaleźć pracę?

Dobry menedżer jest na wagę złota, więc nie ma problemów ze znalezieniem pracy, to raczej pracodawcy ustawiają się dziś w kolejce z ofertami dla niego.

 
Dziękuję za rozmowę.
 
Rozmawiała: Grażyna Jancik