Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jakich kandydatów potrzebuje sektor bankowy?

Zwinne metodyki pracy cieszą się od kilku lat nieustającą popularnością. Perspektywa, jaką dają organizacjom, jest interesująca – to m.in. szansa na bardziej efektywne ekonomiczne procesy tworzenia (np. oprogramowania). Praca zgodna ideą agile jest także dobrą perspektywą dla kandydatów – scrum master agile coach to ciekawe stanowiska łączące kompetencje miękkie techniczne. Systematycznie zyskują one na znaczeniu m.in. sektorze bankowym. ich pracy tym sektorze można posłuchać najnowszym odcinku podcastu the:procast.

„Moda na zwinność” zatacza coraz szersze kręgi wśród organizacji. Wzrasta liczba firm działów, które deklarują, że chcą działać duchu agile. Specjaliści podkreślają, że metodyki zwinne są uzasadnione przede wszystkim tam, gdzie znajdują przełożenie na efekty biznesowe. Przykładem może być tu sektor bankowy. Nic zatem dziwnego, że na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy tej branży, m.in. dla scrum masterów. Organizacje potrzebują osób odpowiedzialnych na co dzień za efektywność zdolność przystosowania się do zmian.

Agile bankowości – jak to się robi?

Responding to change over following plan (pol. reagowanie na zmiany ważniejsze niż podążanie za planem) to jeden istotnych elementów tzw. Manifestu agile. Ten postulat staje się szczególnie aktualny przypadku branż wymagających ciągłej analizy zmiennej sytuacji rynkowej, taką jest m.in. bankowość. Zwinna praca przekłada się także na możliwość szybszego weryfikowania nowych rozwiązań IT, których tym sektorze nie brakuje. Co to oznacza praktyce?

Pracujący zwinnie, koncentrujący się na krótkoterminowych zadaniach (tzw. sprintach) zespół jest stanie sprawnie zareagować na zmiany otoczeniu, gdy pojawia się taka konieczność, może porzucić dotychczasowe działania, skupić się na innym, ważniejszym elemencie projektu, wprowadzić szybkie zmiany czy też ustalić nowe cele krótkoterminowe. Dzięki temu ogranicza się do minimum ryzyko koszty nieefektywnych działań, niedostosowanych do aktualnej sytuacji.

Eksperci podkreślają także, że praktyczny wymiar metodologii zwinnych szczególnie wyraźnie widać momentach przełomowych, takich jak np. pandemia czy wybuch wojny Ukrainie. Gdy gwałtownie zmieniają się plany czy prognozy gospodarcze, wcześniej nakreślone ryzyka okazują się nieaktualne, pojawiają się nowe, niemożliwe do przewidzenia. Wówczas na znaczeniu zyskuje zdolność do szybkiego przystosowania się do nowych warunków. Być może to także odpowiedź na pytanie przyczynę rosnącego zainteresowania zwinnymi metodykami pracy wielu branżach.

Piotr Trzmiel

Head of Growth the:protocol

Na stanowiska takie jak scrum master agile coach rekrutują przede wszystkim firmy IT tech, ale kolejną, liczną grupą pracodawców są także organizacje sektora bankowego finansowego oraz spółki FinTech. To ważna kategoria ofert naszym serwisie; dostrzegamy tutaj zarówno rosnącą aktywność pracodawców, jak zainteresowanie kandydatów.

Scrum master poszukiwany

Na rynku oczekującym szybkich efektów wdrażanych zmian potrzebni są przede wszystkim scrum masterzy doświadczeniem. Większość ofert pojawiających się serwisie the:protocol to zatem propozycje dla seniorów tzw. regularów. Jakimi kompetencjami powinni się oni wykazywać zdaniem pracodawców?

„Potrzebujemy przede wszystkim ludzi, którzy mają wiedzę, doświadczenie są liderami zmian. Scrum master, zgodnie definicją, jaką daje podstawowy przewodnik dla branży, tzw. Scrum Guide, odpowiada za efektywność zespołu. Wiąże się to na pewno koniecznością przełamywania oporu ludzi, dlatego tej pracy niezwykle ważne są kompetencje miękkie. Liczą się też umiejętności zakresu definiowania mierzenia wspomnianej efektywności, więc także znajomość odpowiednich narzędzi. Dobrze, aby taka osoba rozumiała też mechanizmy pozwalające usprawnić procesy firmie. Według mnie scrum master powinien mieć również kompetencje techniczne, szczególnie jeśli chce pracować dziale IT nowoczesnym banku. Oczywiście nie musi umieć programować, ale dobrze, żeby był stanie rozmawiać developerami, np. oceniając wagę poszczególnych zadań: czy pilniejsza jest teraz jakość, relacje zespole czy praca interesariuszami – dodaje Bartosz Janowski mBanku.

Eksperci deklarują, że dla sektora bankowego interesujący są zarówno kandydaci, który pracowali wcześniej korporacji, jak osoby, które zdobywały doświadczenie np. start-upach. Budowanie zespołu oparciu osoby ze zróżnicowanym doświadczeniem bez wątpienia ma wartość. Kto jeszcze „ściga się” bankami firmami IT po najlepszych specjalistów zakresu agile jakie ma karty przetargowe oczach kandydatów? tym dowiecie się podcastu the:procast.