Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jeden na trzech pracodawców w Polsce nie może znaleźć pracowników o odpowiednich kompetencjach

ManpowerGroup – globalny lider w obszarze doradztwa personalnego opublikował wyniki 9. edycji badania „Niedobór talentów”. Raport wskazuje, że 36% pracodawców w skali globalnej i 33% firm w Polsce odczuwa niedobór talentów. Grupy zawodowe, które najtrudniej jest pozyskać, zarówno w naszym kraju, jak i na świecie to wykwalifikowani pracownicy fizyczni i inżynierowie.

Celem powadzonego przez ManpowerGroup corocznego badania przedsiębiorców „Niedobór talentów” jest określenie ich trudności w pozyskiwaniu pracowników a także sprawdzenie które zawody, i dlaczego, jest najtrudniej obsadzić. W badaniu wzięło udział ponad 37 tys. respondentów z 42 krajów, w tym 751 z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach.

Jak pokazuje raport ManpowerGroup, problem niedoboru talentów deklarowany jest przez 36% pracodawców na świecie. W Polsce trudności w rekrutacji pracowników o odpowiednich kwalifikacjach deklaruje 33% firm.W ciągu siedmiu lat prowadzenia badania w naszym kraju, obserwujemy istotną, ale malejącą na przestrzeni lat skalę problemu. W latach 2008-2010, co drugi przedsiębiorca miał problem w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kompetencjach, teraz deklaruje to co trzecia badana firma.

– Raport potwierdza obserwacje ManpowerGroup dotyczące deficytu pracowników o kwalifikacjach technicznych: wykwalifikowanych pracowników fizycznych, inżynierów, informatyków, operatorów produkcji i techników. Ponadto wyraźnie rośnie zapotrzebowanie na menedżerów ds. sprzedaży i przedstawicieli handlowych, co jest dowodem na to, że rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny i o przewadze decydują nie tylko produkty, ale i potencjał sprzedażowy firm, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Rola działów HR powinna być kluczowa w budowaniu strategii całej organizacji. Tylko długofalowa polityka personalna zagwarantuje dostęp do potrzebnych kwalifikacji na każdym etapie rozwoju firmy, – dodaje Iwona Janas.

W Polsce najtrudniejszą do obsadzenia grupą zawodowąsą wykwalifikowani pracownicy fizyczni.
Wyniki poszczególnych edycji prowadzonego w naszym kraju od siedmiu lat badania wskazują na stały i istotny problem pracodawców z pozyskiwaniem kandydatów na tego typu stanowiska. Ta grupa zawodowa tylko raz nie znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia zawodów objętych niedoborem talentów. Pracodawcom brakuje przede wszystkim: spawaczy, ślusarzy, tokarzy, szwaczek, operatorów wózków widłowych, mechaników, elektromonterów.

Inżynierowie w tegorocznej edycji badania są na drugiej pozycji a wśród trudnych do obsadzenia w Polsce zawodów byli, prawie zawsze, w pierwszej czwórce. To kompetencje, które cieszą od lat się bardzo dużym zapotrzebowaniem wśród firm w naszym kraju. W Polsce w głównej mierze obserwujemy zapotrzebowanie na inżynierów ze wszystkich obszarów związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych.

W zestawieniu, na trzecim miejscu, po raz pierwszy znaleźli się operatorzy produkcji, którzy zastąpili, zajmujących zazwyczaj tę pozycję, techników. Aktualnie technicy zajmują miejsce ósme. Obserwujemy również duże zapotrzebowanie na pracowników o kompetencjach handlowych: menedżerowie ds. sprzedaży są na czwartej pozycji a przedstawiciele handlowi na siódmej. Kierowcy, podobnie jak przez wiele poprzednich polskich edycji badania, są na piątym miejscu listy. Na kolejnych pozycjach pracodawcy wskazali: pracowników działów IT, przedstawicieli handlowych, techników, niewykwalifikowanych pracowników fizycznych i menedżerów projektów.

W Polsce, podobnie jak w całej Europie, zaczyna brakować specjalistów. Najbardziej dotkliwy jest brak wykwalifikowanych pracowników fizycznych i kadry inżynierskiej. Szybkie uzupełnienie tych braków ma kluczowe znaczenie dla inwestycji i przyszłości reindustrializacji w Polsce – komentuje Prezes PAIiIZ Sławomir Majman.

Podobnie jak w Polsce, w ciągu ostatnich edycji badania zawody, na które jest największy popyt w Europie
oraz na świecie prawie nie uległy zmianie. Od wielu lat, pracodawcy jako trudne do pozyskania kompetencje wskazują: wykwalifikowanych pracowników fizycznych, inżynierów, handlowców oraz techników.

10 ZAWODÓW NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH NIEDOBOREM TALENTÓW W 2014 ROKU*

POLSKA

EUROPA**

ŚWIAT
 1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

 1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

 1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

 1. Inżynierowie
 1. Inżynierowie

 1. Inżynierowie

 1. Operatorzy produkcji

 1. Przedstawiciele handlowi

 1. Technicy

 1. Menedżerowie ds. sprzedaży

 1. Technicy

 1. Przedstawiciele handlowi

 1. Kierowcy
 1. Członkowie zarządu/ Kadra najwyższego szczebla

 1. Pracownicy księgowości
  i finansów

 1. Pracownicy działów IT

 1. Kierowcy

 1. Członkowie zarządu/ Kadra najwyższego szczebla

 1. Przedstawiciele handlowi

 1. Pracownicy księgowości
  i finansó
  w

 1. Menedżerowie ds. sprzedaży

 1. Technicy

 1. Pracownicy hoteli i restauracji

 1. Pracownicy działów IT

 1. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

 1. Pracownicy sekretariatu,
  asystenci dyrekcji,
  asystenci ds. administracji

 1. Pracownicy sekretariatu,
  asystenci dyrekcji
  ,
  asystenci ds. administracji

 1. Menedżerowie projektów

 1. Niewykwalifikowani
  pracownicy fizyczni

 1. Kierowcy

* Wg opinii respondentów, którzy zadeklarowali w badaniu trudności z pozyskiwaniem pracowników i odpowiedzieli na pytanie „Ze znalezieniem przedstawicieli jakich zawodów ma problem Państwa firma?”.

** Ranking dla regionu EMEA (21 państw Europy +Izrael + Republika Południowej Afryki).

W ujęciu globalnym, problem niedoboru talentów okazał się być najbardziej odczuwany przez pracodawców
w Japonii (81%), gdzie sytuację dodatkowo pogarsza starzenie się społeczeństwa a także niska stopa bezrobocia. Kraj od zawsze jest na szczycie zestawienia ManpowerGroup. Kolejne pozycje zajmują rynki wschodzące:
Peru (67%), Indie (64%), Argentyna, Brazylia i Turcja (po 63%). Ponad połowa firm deklaruje problem w Nowej Zelandii (59%), Panamie (58%), Kolumbii (57%), Hongkongu (56%) i na Kostaryce (51%).
Polska (33%) plasuje się na 26. pozycji spośród 42 badanych krajów.

W badaniu ManpowerGrouprespondenciwskazali również przyczynę niedoboru talentów. Istotne znaczenie, dla wszystkich ankietowanych, mają czynniki środowiskowe i organizacyjne. Istotnym wyzwaniem okazał się być brak kompetencji twardych (umiejętności technicznych). Dla ponad co trzeciego badanego przedsiębiorcy w ujęciu globalnym (35%) i co drugiego pracodawcy w Polsce (50%) to główny powód trudności
w obsadzaniu stanowisk. Kolejne to brak dostępnych kandydatów i brak doświadczenia.

PRZYCZYNY NIEDOBORU TALENTÓW W 2013 ROKU*

POLSKA
EUROPA**
ŚWIAT

1. Brak umiejętności technicznych- 50%

1. Brak umiejętności technicznych- 35%

1. Brak umiejętności technicznych- 35%

2. Brak dostępnych kandydatów/
Brak kandydat
ów- 30%

2. Brak dostępnych kandydatów/
Brak kandydatów-
37%

2. Brak dostępnych kandydatów/
Brak kandydatów- 31%

3. Brak doświadczenia- 15%

3. Brak doświadczenia- 25%

3. Brak doświadczenia- 25%

4. Brak umiejętności komunikacyjnych
(kompetencji m
iękkich)- 5%

4. Brak umiejętności komunikacyjnych
(kompetencji miękkich)-
14%

4. Brak umiejętności komunikacyjnych
(kompetencji miękkich)- 19%

5. Zbyt wysokie oczekiwania
finansowe- 18%

5. Zbyt wysokie oczekiwania
finansowe- 10%

4. Zbyt wysokie oczekiwania
finansowe- 13%

8. Nieodpowiednia lokalizacja- 3%

8. Nieodpowiednia lokalizacja– 6%

5. Nieodpowiednia lokalizacja- 5%

* Wg opinii respondentów, którzy zadeklarowali w badaniu trudności z pozyskiwaniem pracowników i odpowiedzieli na pytanie „Jakie Pana/Pani zdaniem są przyczyny niedoboru talentów?”.

** Ranking dla regionu EMEA (21 państw Europy +Izrael + Republika Południowej Afryki).

Ponad połowa badanych przedsiębiorców, zarówno na świecie (54%) jak i w Polsce (55%) uważa, że niedobór talentów ma średni lub duży wpływ na ich relacje z klientami i konkurencyjność. Można więc stwierdzić,
że pracodawcy nadal postrzegają talent jako klucz do realizacji celów biznesowych. Najczęściej deklarowanym skutkiem niedoboru talentów jest ograniczona zdolność świadczenia usług a na kolejnej pozycji ograniczona konkurencyjność i produktywność. Sytuacja wpływa także na zwiększoną rotację i obniżenie zaangażowania
i kreatywności pracowników.

W badaniu ManpowerGroup zapytano również menedżerów HR na całym świecie o strategie podejmowane  w obliczu niedoboru talentów. Blisko połowa firm w ujęciu globalnym (47%) i ponad jedna trzecia organizacji w Polsce (36%) próbuje uporać się z problemem wdrażając nowe praktyki HR, takie jak dodatkowe szkolenia i możliwość rozwoju dla obecnych pracowników. Pracodawcy korzystają także z nowych metod docierania do kandydatów oraz rozszerzają kryteria rekrutacji, aby uwzględnić osoby, którym brakuje niektórych wymaganych umiejętności lub kwalifikacji, ale posiadają potencjał do ich zdobycia.

###

O badaniu Niedobór Talentów 2014

Na zlecenie ManpowerGroup firma Infocorp Ltd. przeprowadziła ponad 37 000 wywiadów telefonicznych w 42 krajach, w tym 751 w Polsce,
z osobami odpowiedzialnymi z politykę HR w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych. W Polsce badanie przeprowadzono między 16 a 28 stycznia 2014 r. Margines błędu dla Polski to +/-3,6%.

Wyniki podstawowej części badania – dot. odczuwania niedoboru talentów oraz najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk – prezentowane są w podziale na poszczególne kraje. Natomiast odpowiedzi na dodatkowe pytania – przyczyny, konsekwencje i strategie wobec niedoboru talentów – w raporcie dla Polski ujęte są globalnie oraz dla Polski.

Badanie prezentuje 10 zawodów, które pracodawcy wskazali jako najtrudniejsze do obsadzenia. Pozostałe stanowiska, które pojawiły się
w wywiadach, nie były wymieniane na tyle często, by zakwalifikować je do listy 10 przedstawianych grup zawodowych.

Więcej informacji na temat badania Niedobór talentów 2014 i pozostałych, obserwowanych przez ManpowerGroup trendów rynku pracy dostępne jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty Rynku Pracy.

O ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, od 2001 roku wspiera swoich klientów i kandydatów w Polsce.
W Polsce ManpowerGroup posiada 40 agencji i jest obecny w 25 miastach w całym kraju. Organizacja oferuje unikalne usługi dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ oraz Right Management®.
Usługi ManpowerGroup w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników
, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

ManpowerGroup dba o najwyższe standardy świadczonych usług. Firma jest członkiem-założycielem Polskiego Forum HR (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej), którego priorytetem jest gwarancja jakości i etyki działania agencji zatrudnienia. ManpowerGroup współpracuje
z organizacjami, które wpływają na rozwój biznesu: Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Amerykańską Izbą Handlową
i Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową.

W Erze Człowieka, gdy potencjał ludzki staje się siłą napędową wzrostu gospodarczego a talent wyznacznikiem konkurencyjności firm, ManpowerGroup w Polsce i na świecie umożliwia owocną współpracę pomiędzy organizacjami i talentami, których one potrzebują
aby wzmocnić swoją pozycję i zwiększyć potencjał pracowników. ManpowerGroup pomaga budować przewagę rynkową klientów
i kandydatów, z którymi współpracuje, tworząc dla nich innowacyjne, efektywne rozwiązania, dzięki którym mogą oni osiągnąć więcej
niż oczekiwali i odnieść sukces w zmieniającym się świecie pracy. Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie
www.manpowergroup.pl.