Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jedyna uczelnia z certyfikatem

Statuetkę oraz prestiżowy certyfikat ECTS Label otrzymały w Brukseli władze Politechniki Łódzkiej z rąk unijnego komisarza ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży Jana Figela. Dokument potwierdza, że uczelnia prawidłowo stosuje system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych – ECTS.

System punktowy ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) pozwala ustalić kryteria zaliczania poszczególnych okresów studiów na podstawie liczby punktów zdobytych w trakcie studiów. Dzięki temu powstał system rozliczania studenta zarówno wewnętrznie na uczelni, jak i przy wymianie międzynarodowej. Władze uczelni uważają, że ten system w prosty sposób umożliwia zdefiniowanie wszystkich warunków, jakie spełnić musi student, żeby mógł zaliczyć przedmiot i dalej studiować.

PŁ otrzymała certyfikat od Komisji Europejskiej jako jedyna uczelnia w Polsce. – Partnerzy zagraniczni mogą więc mieć zaufanie do uczelni legitymującej się takim certyfikatem – podkreśla prorektor ds. kształcenia PŁ, dr Krzysztof Jóźwik.

W związku z aplikacją do Komisji Europejskiej łódzka Politechnika przygotowała serwis informacyjny zintegrowany ze stroną główną uczelni. Składa się on z trzech części: informacji dla studentów, ogólnych informacji o uczelni oraz katalogu przedmiotów zawierającego szczegółową ofertę dydaktyczną realizowaną na wszystkich wydziałach PŁ, wszystkich formach i poziomach studiów.

W dwóch językach – polskim i angielskim – na stronie umieszczono informacje o tym m.in., jakie kursy prowadzi PŁ, jakie są efekty kształcenia, ile punktów można zdobyć, w jaki sposób zaliczyć dany przedmiot, a nawet kto egzaminuje, kto prowadzi i jaka literatura jest potrzebna do danego przedmiotu.

Certyfikat ECTS Label przyznany został PŁ do 2013 roku. W całej Europie otrzymały go 22 uczelnie.

źródło informacji: INTERIA.PL/PAP