Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jedyne mobilne laboratorium badawcze w Europie

Mobilne laboratorium badawcze Politechniki Wrocławskiej (mieszczące się w samochodzie marki Mercedes Benz Sprinter) to jedyny taki pojazd w Europie i jeden z 4 na świecie (3 znajdują się w USA).

 

Pojazd został zakupiony dzięki dotacji od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej i będzie przeznaczony zarówno do badań naukowych, dydaktycznych jak i do różnych zadań komercyjnych.

Koordynatorem ze strony Politechniki Wrocławskiej jest Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. inż. Cezary Madryas.

Wyposażenie:

·         zestaw trzech najnowszej generacji kamer CCTV, w tym kamery skanującej najnowszej generacji oraz kamery satelickiej, zestaw kamer umożliwia badania stanu technicznego sieci technicznych (wod-kan, co, instalacje przemysłowe) o średnicach od 100 do 1600 mm,

·         komputer z oprogramowaniem niezbędnym do analizy wyników badań wykonanych kamerami CCTV,

·         boreskop przemysłowy do badań stanu technicznego konstrukcji w trudnodostępnych miejscach,

·         najnowszej generacji przyrząd do identyfikacji zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, umożliwia bezinwazyjną lokalizację (określenie rozstawów) prętów zbrojeniowych oraz określenie grubości otuliny,

·         przyrząd do oceny stanu betonu w konstrukcji, przyrząd umożliwia wykonanie semiinwzyjnych badań wytrzymałości betonu na ściskanie (pull-out) oraz wytrzymałości na rozciąganie (pull-off),

·         przyrząd do badania stanu gruntu wokół badanego przewodu podziemnego.

Możliwości badawcze laboratorium

Zestaw kamer, w tym kamera skanująca umożliwiają wykonanie bardzo szybkiego przeglądu stanu technicznego przewodów z najwyższą osiąganą obecnie jakością obrazu. Kamera skanująca poza zapewnieniem wysokiej jakości obrazu umożliwia prowadzenie badań z bardzo dużą prędkością w porównaniu z dotychczas stosowanymi systemami co znacznie skraca czas zamknięcia ulic dla wykonania badań. Oprogramowanie komputerowe umożliwia obróbkę obrazu i tworzenie protokołów z badań zgodnych z normą PN-EN 13508.

Zestaw pozostałych przyrządów umożliwia wykonanie wszystkich niezbędnych badań dla oceny stanu betonu w konstrukcji, identyfikacji uszkodzeń konstrukcji, nawet w trudnodostępnych miejscach oraz identyfikacji zbrojenia w konstrukcji. Badania takie są niezbędne dla wykonanie sprawdzających obliczeń statyczno-wytrzymałościowych pozwalających na weryfikację nośności konstrukcji, ocenę stanu jej bezpieczeństwa i określenie możliwości jej dalszej eksploatacji.

Sprzęt ten może służyć do badań stanu technicznego wszelkich konstrukcji betonowych i żelbetowych, zwłaszcza konstrukcji obiektów związanych z ochroną środowiska (obiekty oczyszczalni ścieków, pompownie, wszelkie rurociągi). Wykorzystanie tego sprzętu pozwala na postawienie szybkiej wstępnej diagnozy na temat stanu technicznego obiektu, bez konieczności pobierania próbek i ich badań w laboratorium.

Wyniki wykonanych badań i analiz umożliwiają opracowanie optymalnego wariantu rehabilitacji technicznej badanego obiektu.