Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Język francuski dla początkujących

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu w jak najkrótszym czasie to potraktowanie nauki francuskiego jako poważnego hobby.

Samouczek „Język francuski dla początkujących” składa się z dwóch części. W pierwszej czytelnik zapoznaje się z podstawowymi strukturami gramatycznymi, druga – zawierająca słownik – służy pomocą w sytuacjach z życia codziennego, stwarzając równocześnie możliwość zastosowania i poszerzania wiadomości nabytych w części pierwszej. Forma samouczka ułatwia przystosowanie opanowywanego materiału do własnego tempa i ulubionej metody uczenia się. Do książki dołączono płyty CD.
 
Catrine Carpenter „Język francuski dla początkujących”, Wydawnictwo Literackie