Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Już 2 miliony zastrzeżonych dokumentów tożsamości

Międzybankowa baza dokumentów zgłoszonych przez Polaków, jako skradzione lub zagubione przekroczyła 2 miliony sztuk – tym samym przestępcy nie mogą już ich wykorzystać do wyłudzeń ani innych procederów z wykorzystaniem cudzej tożsamości. Związek Banków Polskich opublikował 43. Raport o dokumentach infoDOK: tylko w III kwartale 2020 r. dzięki danym z Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE zablokowano niemal 1,9 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę ponad 61 milionów zł.

W okresie lipiec-wrzesień 2020 r. baza Systemu DZ wzrosła o 44.172 szt. dokumentów i zawierała łącznie 2.007.123 szt. dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy i innych dokumentów, które potwierdzają tożsamość osób nimi się legitymujących.

W badanym kwartale odnotowano 1.888 prób wyłudzeń – to najwyższy wynik od niemal czterech lat – patrząc tylko na rok 2020 z kwartału na kwartał widać tendencję wzrostową. Za wcześnie jednak na wyciąganie daleko idących wniosków, ale na pewno będziemy sytuację obserwować. Warto podkreślić bardzo wysoką skuteczność Systemu DZ w walce z wyłudzeniami kredytów – od 2008 r. zablokowano blisko 90 tys. takich przypadków na łączna kwotę 4,9 miliarda złotych – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

 

Codziennie do międzybankowej bazy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trafiało aż 480 dokumentów to tak, jakby przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu co 3 minuty zastrzegano jakiś skradziony lub zagubiony dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Od trzynastu lat prowadzimy społeczną kampanię informacyjną i bardzo nas cieszy to, jak znakomite efekty udało się osiągnąć – na początku Polacy zastrzegali jedynie 83 tys. dokumentów rocznie – dziś jest to już poziom 182 tys. Jednocześnie – wg danych Policji – regularnie maleje liczba przestępstw związanych z posługiwaniem się dokumentami innej osoby. Korzystając z okazji warto zatem podziękować i wymienić kilka banków, które w szczególny sposób wspierają Kampanię: Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Santander Bank Polska S.A. – dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.

 

Związek Banków Polskich – wspólnie z Policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku – także, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych. Krótka instrukcja, co trzeba zrobić:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).
  2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polce jest ich ponad 30 mln. Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828: Wiele banków – Jeden uniwersalny numer. System działa na całym świecie, w systemie 24/7.

***

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK znajduje się zawsze na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl