Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Już dziś ruszyła Konferencja Ekspertów Praw Studenta

Konferencja Ekspertów Praw Studenta, która odbywa się w dniach 23-26 sierpnia w Warszawie, jest przeznaczona dla przedstawicieli samorządów studenckich, którzy zajmują się szkoleniami dla studentów z zakresu praw studenta. 

Zasadniczym celem konferencji organizowanej przez Parlament Studentów RP jest przygotowanie samorządowców studenckich do przeprowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Uczestnicy konferencji zostaną przygotowani metodycznie i merytorycznie do zrealizowania tego typu szkoleń, zapoznają się z rozwiązaniami prawnymi zawartymi w Ustawie 2.0., odbędą także przeszkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta, będą mieli okazję poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne i kompetencje miękkie przydatne w życiu prywatnym i zawodowym . Ponadto każdy uczestnik otrzyma wzór prezentacji, na podstawie którego będzie mógł przeprowadzić szkolenie na swojej uczelni. konferencja to nie tylko zajęcia merytoryczne – studenci znajdą również czas na rozmowy w luźnej atmosferze i wspólną zabawę.

Co jeszcze w programie? Pierwszego dnia interesująco zapowiada się panel dyskusyjny „Ustawa 2.0 – dylematy, korzyści, szanse i wyzwania”. Początek konferencji to dobry moment zapoznanie się z innymi uczestnikami, dlatego na godzinę 22:00 zaplanowano część integracyjną. W piątek odbędzie się m.in. szkolenia „Prawa i obowiązki studenta”, „Prawa studenta w uczelni – praktyka ich egzekwowania” czy „Autoprezentacja i efektywne przekazywanie wiedzy”, wystąpienie wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego J. Gowina i panel dyskusyjny „Organizacja i bezpieczeństwo imprez studenckich”. Sobota to przede wszystkim bogaty wybór szkoleń: „Budowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia”, „Jak prawidłowo przygotować tekst, by nie naruszyć prawa autorskiego”, „Pomoc materialna dla studentów”, „Pozyskiwanie funduszy na organizację projektów studenckich”, „Procedury, narzędzia i mierniki w zapewnianiu jakości kształcenia”, „Programy mobilnościowe dla studentów”, „RODO w życiu studenta”, „System wsparcia i motywowania studentów oraz jego ewaluacja. Uczestnicy konferencji będą mogli także wziąć udział w warsztacie „Metodyka prowadzenia szkoleń”, a także wysłuchać specjalistycznego wykładu szkoleniowego „Bezpieczny student”. W dniu zamknięcia konferencji odbędą się jeszcze szkolenia „Idealna prezentacja – dobre praktyki” i „Samorząd studencki a Ustawa 2.0 – perspektywy i wyzwania”.

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na: https://psrp.org.pl/konferencja-ekspertow-praw-studenta-2018/