Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Już niebawem trzecie Forum Akademicko-Gospodarcze!

Współpraca nauki i biz­nesu w perspektywie wyzwań nowej dekady – taki tytuł będzie nosić trzecie Forum Akademicko-Gospodarcze organizowane 24-25.02.2021 r. Dołączyliśmy do grona patronatów medialnych tego wydarzenia!

W konferencji, którą honorowym patronatem objęły Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, będziemy poszukiwać odpowiedzi na kilka pytań:

  • Gdzie dzisiaj jesteśmy na drodze do innowacyjnej Gospodarki 4.0?
  • Dlaczego gruntowna przebudowa gospodarki jest tak ważna?
  • W jakim kierunku zmierzają zmiany zachodzące na uczelniach?
  • Jakie działania powinien podjąć biznes, jakie nauka i oświata, a co musi zrobić rząd?
  • Jakie powinny być zasady działania i polityka prowadzona przez instytucje finansujące?

Wprowadzeniem do dyskusji będą wystąpienia Ministrów, którzy objęli patronatem konferencję, a dyskusja będzie zorganizowana wokół trzech paneli, gromadzących wybitnych ekspertów z różnych działów gospodarki, szkolnictwa i administracji. Panele dyskusyjne zatytułowaliśmy:

  • Przedsiębiorstwa i uczelnie w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i w drodze do Gospodarki 4.0.
  • Zmiany w relacjach uczelni z otoczeniem
  • Finansowanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Możliwości i bariery.

Uczestnicy Forum Akademicko-Gospodarczego

Oczekujemy, że wśród około 300 uczestników wydarzenia online znajdą się przedstawiciele środowiska badawczo-rozwojowego, czołowych polskich uczelni, administracji państwowej i przedsiębiorstw.  W tym gronie chcemy rozmawiać o dotychczasowych doświadczeniach na wymienionych powyżej polach, pokazywać przykłady dobrej współpracy między nauką i biznesem, skutecznej komercjalizacji myśli technologicznej i dzielić się wiedzą, wspierając tym samym dalsze działania regulacyjne, mające na celu ułatwienie rozwoju na styku ośrodków akademickich, start-up’ów i liderów biznesu. Chcemy dyskutować także o warunkach sprzyjających rozwojowi społecznemu i wzrostowi gospodarczemu, identyfikując dobre praktyki i bariery dla inwestycji i rozwoju, a także konfrontować nasze dotychczasowe podejście oraz nowe możliwości z najlepszymi doświadczeniami innych krajów Europy i świata. Wydarzenie będzie transmitowanie i dostępne w mediach publicznych, jednak do udziału w dyskusji (pytania zadawane przez formularz) niezbędna będzie rejestracja.

Efektywna współpraca biznesu z nauką to główny cel działalności Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. PFAG jest stowarzyszeniem z długoletnią tradycją, powołanym w 1992 r. przede wszystkim dla budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym oraz wspierania procesów modernizacji gospodarki i szkolnictwa.

Więcej informacji na: pfag.pl/forum/

Rejestracja na wydarzenie: http://pfag.pl/rejestracja/