Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kapitalizm – Idealizm-Polityka

Stowarzyszenie CIM Horyzonty i Liga Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają na konferencję dotyczącą współdziałania trzech sektorów.

Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2008 w WSNHiD przy ul. gen. Kutrzeby 10 w Poznaniu i będzie okazją do spotkania przedstawicieli wszystkich trzech sektorów.

Cele konferencji:
-próba odpowiedzi na pytanie jak skutecznie budować partnerstwo między II i III sektorem
-uświadomienie korzyści, jakie sektor II i sektor III może mieć ze wzajemnej współpracy
-refleksja nad rolą sektora publicznego w budowaniu partnerstwa między sektorem pozarządowym i prywatnym

Formularz zgłoszeniowy
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”
ul. Klaudyny Potockiej 37
60-211 Poznań
kontakt@cim-horyzonty.org
061 22 17 448